Årsredovisning 2019

Odd Molly International AB (publ)

Stockholm den 16 april 2020

Odd Mollys årsredovisning avseende räkenskapsåret 2019 finns nu tillgänglig på bolagets webbplats logistea.se.

För ytterligare information, kontakta:

Johanna Palm,
CFO och vice VD i Odd Molly
+46 760 10 24 55,
johanna.palm@oddmolly.com

Denna information är sådan information som Odd Molly International AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 april 2020 kl. 17:30 CEST.