Avstämningsdag avseende utdelning av Odd Mollys samtliga aktier i We Are Spin Dye (WRSD) AB (PUBL)

Odd Molly International AB (publ) (”Odd Molly”) har idag den 22 oktober 2021 hållit en extra bolagsstämma där det bland annat beslutades att dela ut samtliga av Odd Mollys aktier i We aRe Spin Dye (WRSD) AB (publ), org.nr 556961-6815, (”WRSD”) till Odd Mollys aktieägare. Styrelsen bemyndigades även att fastställa avstämningsdag.

Styrelsen har idag fastställt avstämningsdag för att erhålla utdelning till tisdag den 26 oktober 2021. Utbetalning beräknas påbörjas omkring den 1 november 2021.

Värdet på utdelningen av aktierna i WRSD bestäms utifrån det bokförda värdet vid tidpunkten för utdelningen av aktierna med tillämpning av gällande redovisningsregler. I enlighet med kallelsen till Odd Mollys extra bolagsstämma, uppskattar Bolaget det bokförda värdet vid tidpunkten för utdelning till ett belopp om 158 502 247 SEK, vilket därmed är det totala värde som beräknas delas ut till Odd Mollys aktieägare.