Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2014

Odd Molly International AB (publ)

Stockholm den 18 februari 2015Fortsatt ökad omsättning och förbättrad lönsamhet

1 januari – 31 december 2014         

· Nettoomsättningen uppgick till 294,3 MSEK (228,2), en ökning med 29 procent.
· Bruttovinstmarginalen uppgick till 54,1 procent (54,5).
· Rörelseresultatet uppgick till 5,5 MSEK (-24,1).
· Resultat efter skatt uppgick till 4,1 MSEK (-19,4).
· Resultat per aktie uppgick till 0,71 SEK (-3,38).

1 oktober – 31 december 2014

· Nettoomsättningen uppgick till 71,9 MSEK (47,3), en ökning med 52 procent.
· Bruttovinstmarginalen uppgick till 53,7 procent (52,7).
· Rörelseresultatet uppgick till 0,1 MSEK (-14,1).
· Resultat efter skatt uppgick till 0,5 MSEK (-11,4).
· Resultat per aktie uppgick till 0,09 SEK (-1,98).
· Styrelsen föreslår årsstämman att en utdelning om 1,00 SEK (0) per aktie lämnas för räkenskapsåret 2014.

Händelser under och efter kvartalet

· I november öppnade Odd Molly en egen butik i Nova Lund.
· Butiken i Väla utsågs under kvartalet till årets nykomling i Väla Centrum.
· I januari stängdes bolagets shop-in-shop på Illum i Köpenhamn.

[Removed graphic]

VD kommenterar utvecklingen

Den positiva trenden fortsatte under årets sista kvartal – som blev det sjunde kvartalet i rad då Odd Molly rapporterar ökad omsättning. Och vi visar förbättrad lönsamhet, både för kvartalet och helåret 2014. Bakom denna utveckling ligger ihärdigt och målmedvetet arbete som grundas på dedikerade människor, både i företaget och i vårt nätverk, och en kundorienterad strategi.

Våra egna butiker visade fortsatt stark försäljningsutveckling under kvartalet, då både webbshopens försäljning och de egna butikernas julförsäljning var över förväntan. Butiken i Väla, som vi öppnade i maj, fick pris som bästa nykomling och en ny Odd Molly-butik i Nova Lund öppnade under kvartalet. Jag är väldigt glad över att vi format ett butikskoncept som är enkelt att rulla ut och att vi har ett fantastiskt butiksteam på plats som gör det möjligt.

Under året tog vi över försäljningsansvaret i Skandinavien och utvecklade en egen försäljningsorganisation, införde fyra införsäljningstillfällen och lanserade nya produktgrupper som en del av Odd Mollys livsstilskoncept. De nya produktgrupperna Home och Bad samt den senaste nyheten Regn (med bl a regnkappa, stövlar och paraply) såldes in till agenter och återförsäljare under året, och kommer att nå konsument i butik nu i vår. Som ett led i detta återfanns Odd Molly för första gången både på Formex och Möbelmässan i Stockholm nyligen. Responsen har varit mycket positiv och vi upplever att det är ett bevis på skalbarheten i Odd Mollys stilkoncept.

Inom ramen för vårt utvecklingsarbete har vi också format en ny varumärkesplattform som grundar sig i Molly; en skatetjej i Venice Beach på 80-talet, som blev vår inspirationskälla genom att våga bryta mot konventionerna och följa sina egna drömmar. Molly är Odd Mollys själ; hennes mod och värderingar genomsyrar allt vi gör. 

Så; vi har fått mycket gjort och bevisat oss, främst på vår hemmamarknad Sverige – men det sjuder av nya idéer i organisationen som väntar på att få lanseras. Att skapa tillväxt med starka kollektioner genom både egen detaljhandel och externa återförsäljare är den väg vi valt, och vi är övertygade om att det är rätt väg att gå. Det ger oss både kontroll, flexibilitet och utrymme för kreativitet. Och det är bra förutsättningar för ett modeföretag med ambitioner.

Anna Attemark, VD

För fullständig rapport, se bifogad PDF.
 För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anna Attemark, VD, 08-522 28 502
Henrik Fredin, CFO, 08-522 28 514

Om Odd Molly
Odd Molly är ett svenskt bolag som designar, marknadsför och säljer mode med ett tydligt stil-koncept. Bolagets produkter säljs främst via externa agenter till återförsäljare i ett trettiotal länder runt om i världen, vilket möjliggör expansion med begränsat kapitalbehov. Odd Molly ansvarar själva för försäljningen till externa återförsäljare på den skandinaviska marknaden och driver även sex egna fysiska butiker, en egen webbshop och en shop-in-shop. Odd Mollys aktie handlas sedan den 21 juni 2010 på NASDAQ OMX Stockholm.

Kommande informationstillfällen
Årsredovisning för 2014 avges under vecka 14, 2015.
Årsstämma kommer att hållas den 29 april 2015.
Delårsrapport januari-mars 2015 avges den 29 april.
Delårsrapport april-juni 2015 avges den 20 augusti.
Delårsrapport juli-september 2015 avges den 21 oktober.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Odd Molly International AB skall offentliggöra i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 18 februari 2015 CET 08:00.

Odd Molly International AB
Kornhamnstorg 6
111 27 STOCKHOLM
Växel: +46 8 522 28 500
www.oddmolly.com

Pressbilder finns att ladda ned från Odd Mollys hemsida www.oddmolly.com under ”press”. Odd Molly har även ett eget nyhetsbrev som rapporterar mindre nyheter från den dagliga verksamheten. För att prenumerera på det, gå till www.oddmolly.com.