Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2013

Odd Molly International AB (publ)
Stockholm den 20 augusti 2013Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2013

Förändringsarbete enligt plan, ökad kontroll i distributionsled

1 januari – 30 juni 2013

· Nettoomsättningen uppgick till 110,8 MSEK (117,9)
· Bruttovinstmarginalen uppgick till 55,3 procent (55,3)
· Rörelseresultatet uppgick till -11,4 MSEK (-3,3)
· Resultat efter skatt uppgick till -9,6 MSEK (-3,0)
· Resultat per aktie uppgick till -1,67 SEK (-0,52)

1 april – 30 juni 2013

· Nettoomsättningen uppgick till 33,6 MSEK (22,2)
· Bruttovinstmarginalen uppgick till 59,1 procent (53,0)
· Rörelseresultatet uppgick till -13,0 MSEK (-15,8)
· Resultat efter skatt uppgick till -10,5 MSEK (-11,9)
· Resultat per aktie uppgick till -1,83 SEK (-2,07)

Händelser under kvartalet

· Samarbetet med bolagets agenter i Norge och Danmark har avslutats – Odd Molly övertar försäljningsansvaret på dessa marknader. Hänförliga engångskostnader om 4 MSEK belastar resultatet.
· Beslut om byte av agent i Holland, vilket kommer att genomföras under tredje kvartalet.
· Kontrakt har tecknats för egen Odd Molly-butik i Täby Centrum, med öppning i augusti.

[Removed graphic]

VD kommenterar utvecklingen
Det andra kvartalet var som brukligt försäljningsmässigt årets svagaste, men försäljningen ökade ändå till 33,6 MSEK (22,2), vilket främst beror på att vi under kvartalet redan fakturerat en stor del av den första höstleveransen. Samtidigt ser vi en ökande försäljning i våra egna kanaler vilket också förklarar den högre bruttomarginalen. Andelen höstvaror under kvartalet uppgick till cirka 15 MSEK jämfört med motsvarande försäljning på 7 MSEK föregående år. Att den tidiga höstleveransen är större är en medveten strategi för att skapa bättre flöde i rätt tid ute i butikerna.

Under kvartalet genomförde vi planenligt förändringar i det skandinaviska agentnätverket med målet att öka försäljningen. För att få bättre kontroll och komma närmare våra kunder har vi själva tagit över ansvaret för försäljningen i Norge och Danmark från och med slutet av juni.

Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till -13,0 MSEK (-15,8) och förklaras huvudsakligen av den för kvartalet säsongsmässigt relativt sett låga volymen. Resultatet tyngs också av engångskostnader om 4 MSEK för de avslutade kontrakten i Skandinavien, och bedömningen är att det är ett strategiskt viktigt steg för att öka volymerna och därmed nå bättre lönsamhet.

Våra egna kanaler och shop-in-shops, framförallt Odd Mollys webbshop samt Åhléns City i Stockholm, fortsätter utvecklas mycket bra. Jag ser stor potential i att stärka försäljningsarbetet i både extern och egen regi, i agent- och återförsäljarled, och vi fortsätter därför genomföra förändringar i vår distribution. Under innevarande kvartal har vi bytt agent i Holland och tecknat avtal för en egen butik i Täby Centrum som öppnar den 29 augusti.

Kvartalet avslutades med att alla agenter och säljare samlades till införsäljningsmöte i Stockholm i slutet av juni, för en presentation av nästa vår- och sommarkollektion. Då kunde vi också visa en produktnyhet som kommer att finnas i ett begränsat antal butiker nu i höst – en mindre Home-kollektion med kuddfodral och filtar i linje med Odd Mollys tydliga stilkoncept. Produkten är inledningsvis framtagen i varumärkesstärkande syfte och för att bidra till ett ökat nyhetsflöde.

Sammanfattningsvis följer vi den plan vi lagt och alla i organisationen arbetar hårt för att varje beslut och genomförd aktivitet ska leda till ett mer framgångsrikt och lönsamt Odd Molly.

Anna Attemark, VD

För fullständig rapport, se bifogad PDFFör ytterligare information, vänligen kontakta:
Anna Attemark, VD, 08-522 28 502
Henrik Fredin, CFO, 08-522 28 514

Om Odd Molly
Odd Molly är ett svenskt bolag som designar, marknadsför och säljer mode. Odd Mollys produkter säljs genom externa återförsäljare i ett trettiotal länder runt om i världen. Därutöver har Odd Molly idag fyra egna fysiska butiker i Stockholm, Kungsbacka, Barkarby och Köpenhamn samt en egen webbshop och tre shop-in-shops. Odd Molly har 57 anställda. Bolagets historiskt lönsamma tillväxt bygger på kreativ design, konsekvent varumärkesarbete och en affärsmodell som möjliggör expansion med begränsat kapitalbehov och låg lagerrisk. Odd Mollys aktie handlas sedan den 21 juni 2010 på NASDAQ OMX Stockholm.

Kommande informationstillfällen
Ordervärde för första halvåret 2013 (vår- och sommarkollektionerna) meddelas den 27 september 2013.Delårsrapport juli-september 2013 avges den 18 oktober 2013.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Odd Molly International AB skall offentliggöra i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 20 augusti 2013 CET 08:00.

Odd Molly International AB
Kornhamnstorg 6
111 27 STOCKHOLM
Växel: +46 8 522 28 500
www.oddmolly.com

Pressbilder finns att ladda ned från Odd Mollys hemsida www.oddmolly.com under ”press”. Odd Molly har även ett eget nyhetsbrev som rapporterar mindre nyheter från den dagliga verksamheten. För att prenumerera på det, gå till www.oddmolly.com och klicka ”sign up for our newsletter”.