Delårsrapport 1 januari – 30 september 2011

Odd Molly International AB (publ)

PRESSMEDDELANDE
Stockholm den 21 oktober 2011Omsättning enligt förväntan och renodling av verksamheten

1 januari – 30 september 2011                               

· Nettoomsättningen uppgick till 259,4 MSEK (299,5)                              
· Bruttovinstmarginalen ökade till 57,6 procent (57,2)                              
· Rörelseresultatet uppgick till 33,8 MSEK (50,2), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 13,0 procent (16,8)                              
· Resultat efter skatt var 23,9 MSEK (34,8)                               
· Resultat per aktie uppgick till 4,15 SEK (6,05)

1 juli – 30 september 2011                               

· Nettoomsättningen uppgick till 109,7 MSEK (137,8)                           
· Bruttovinstmarginalen ökade till 58,4 procent (57,6)
· Rörelseresultatet var 17,8 MSEK (30,9), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 16,2 procent (22,4). Exklusive engångs-kostnader om 4,2 Mkr, hänförliga till nedläggning av butik i USA och avveckling av herrkollektionssatsningen, uppgick rörelseresultatet till 22,0 Mkr, motsvarande en rörelsemarginal på 20,0 procent
· Resultat efter skatt uppgick till 13,3 MSEK (22,4)
· Resultat per aktie uppgick till 2,30 SEK (3,90)

Händelser under kvartalet                              

· Odd Molly öppnar webbshop i egen regi         
· Ordervärdet för vår/sommar 2012 uppgick till 114 MSEK (165)
· Modevisning av Odd Mollys vår- och sommarkollektion 2012 på Berns under Stockholm Fashion week
· Odd Molly renodlar verksamheten och fokuserar på damkollektionen och strategiska marknader:
-Butiken i Los Angeles läggs ned och översyn av verksamheten i USA pågår
-Den separata herrsatsningen Post fire dew avbryts

[Removed graphic]

VD kommenterar utvecklingen

Omsättningen under tredje kvartalet uppgick till 110 MSEK, vilket är i linje med rapporterat ordervärde. Höstens huvudkollektion gick ut i butik under kvartalet, medan den största delen av pre-fall levererades redan kvartalet innan. Bruttovinstmarginalen var på en stabil och hög nivå på 58,3 procent. Kvartalets rörelseresultat belastas av engångskostnader om cirka 4,2 MSEK hänförliga till avveckling av herrkollektionen Post fire dew och nedläggning av den egna butiken i Los Angeles. Rensat för dessa kostnader levererar vi en rörelsemarginal på 20,0 procent för kvartalet.

Ordervärdet på Odd Mollys vår- och sommarkollektioner 2012 rapporterades i början av oktober till cirka 114 MSEK, vilket är en minskning med 31 procent jämfört med motsvarande kollektioner 2011. Utfallet var lägre än väntat och utan tvekan ett tecken på att en svag konsumtionsbenägenhet och ett osäkert ekonomiskt läge på flera av våra viktigaste marknader påverkat Odd Mollys inköpare.

I samband med rapporteringen av det svagare ordervärdet fattade styrelsen ett antal beslut för att stärka förutsättningarna för framtida lönsamhet och tillväxt. Bland annat pågår en översyn av den egna verksamheten i USA och butiken i Los Angeles stängdes från och med oktober. Butikslokalen hyrs ut, och vi får delar av hyran täckt hyrestiden ut. Vidare avbryts satsningen på den separata herrkollektionen Post fire dew, som inte nått uppsatta mål. Sammantaget förväntas dessa beslut medföra kostnadsbesparingar om cirka 10 MSEK på årsbasis fullt ut från 2012, då alla nedläggningskostnader tagits under tredje kvartalet 2011.

Syftet med åtgärderna är att ge organisationen möjlighet att fullt ut fokusera på att utveckla kärnverksamheten kring damkollektionen och bolagets huvudmarknader, det vill säga de marknader där vi har störst potential till stark framtida utveckling.

Det närmar sig bokslut för mig och Odd Molly – det här blir min sista delårsrapport som VD efter sju år i bolaget. Jag är stolt över den resa Odd Molly genomfört, med stora satsningar och ett antal modiga beslut. Jag är också övertygad om att de förändringar som nu genomförs kommer att leda bolaget och varumärket till nya framgångar.

Christina Tillman, verkställande direktör

För fullständig rapport, se bifogad pdf. För ytterligare information, vänligen kontakta:
Christina Tillman, VD Odd Molly, telefon: 08-522 28 502 eller mobil: 0733-10 60 00

Om Odd Molly
Odd Molly är ett svenskt bolag som designar, marknadsför och säljer mode. Odd Mollys produkter säljs genom cirka 1 300 externa återförsäljare i ett fyrtiotal länder runt om i världen. Därutöver har Odd Molly idag två konceptbutiker i Stockholm och Köpenhamn samt två outletbutiker i Kungsbacka och Barkarby. Odd Molly har 60 anställda. Bolagets lönsamma tillväxt bygger på kreativ design, konsekvent varumärkesarbete och en affärsmodell som möjliggör expansion med begränsat kapitalbehov och låg lagerrisk. Odd Mollys aktie handlas sedan den 21 juni 2010 på NASDAQ OMX Stockholm.

Kommande informationstillfällen
-Bokslutskommuniké för 2011 avges den 17 februari 2012
-Ordervärde för andra halvåret 2012 (höst- och vinterkollektionerna) avges den 4 april 2012
-Årsstämma hålls på Södra Teatern i Stockholm torsdagen den 26 april 2012 kl 14.00.

Informationen i detta pressmeddelande har lämnats av Odd Molly International AB (publ) för offentliggörande den 21 oktober 2011, kl 08.00 CET, enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden och/eller lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument.

Odd Molly International AB
Kornhamnstorg 6
111 27 STOCKHOLM
Växel: +46 8 522 28 500
www.oddmolly.com (http://www.oddmolly.com/)

Pressbilder finns att ladda ned från Odd Mollys hemsida www.oddmolly.com under ”press”. Odd Molly har även ett eget nyhetsbrev som rapporterar mindre nyheter från den dagliga verksamheten. För att prenumerera på det, gå till www.oddmolly.com och klicka ”sign up for our newsletter”.