Delårsrapport 1 januari – 30 september 2013

Odd Molly International AB (publ)
Stockholm den 18 oktober 2013Delårsrapport 1 januari – 30 september 2013

Försäljning i linje med ordervärde – resultat speglar offensiva satsningar

1 januari – 30 september 2013        

· Nettoomsättningen uppgick till 180,8 MSEK (189,4)
· Bruttovinstmarginalen uppgick till 55,0 procent (55,0)
· Rörelseresultatet uppgick till -10,0 MSEK (7,2). Resultatet belastas av kostnader av engångskaraktär på 5 MSEK
· Resultat efter skatt uppgick till -8,0 MSEK (5,9)
· Resultat per aktie uppgick till -1,39 SEK (1,02)

1 juli – 30 september 2013

· Nettoomsättningen uppgick till 70,1 MSEK (71,4)
· Bruttovinstmarginalen uppgick till 54,5 procent (54,6)
· Rörelseresultatet uppgick till 1,5 MSEK (10,5).
· Resultat efter skatt uppgick till 1,6 MSEK (8,9).
· Resultat per aktie uppgick till 0,27 SEK (1,54)

Händelser under kvartalet

· Ordervärdet för vår- och sommarkollektionen 2014 uppgick till 120 MSEK (95).
· I augusti öppnade bolaget en Odd Molly-butik i Täby Centrum.
· Under kvartalet genomfördes byte av agent i Holland.

[Removed graphic]

VD kommenterar utvecklingen

Jag är mycket glad över att få upprepa de senaste ordersiffrorna för nästa vår och sommar (2014) som uppgick till 120 MSEK jämfört med 95 MSEK för motsvarande kollektion i år. Att leva för och i framtiden är en del av varje klädföretags vardag, samtidigt som vi ska vara duktiga på att rapportera och analysera gårdagens siffror.

Tredje kvartalets försäljning uppgick till cirka 70 MSEK och ungefär i nivå med föregående år. Tittar vi på fördelningen mellan försäljning till externa återförsäljare och försäljningen i egna kanaler ser vi att de externa återförsäljarnas andel gått ner, vilket är i linje med det ordervärde för hösten som vi kommunicerade i mars i år, medan den egna försäljning planenligt ökar.

Våra egna butiker, webbshop, shop-in-shops och outlets fortsätter utvecklas mycket bra. I slutet av augusti öppnade vi en ny fin Odd Molly-butik i Täby Centrum.

Vi fortsätter genomföra förändringar inom vårt distributionsnätverk för att stärka förutsättningarna för lönsam tillväxt. Under kvartalet bytte vi agent i Holland och tidigare i år tog vi själva över ansvaret för försäljningen i Norge och Danmark. Gemensamt är att vi ser att det är långsiktigt rätt steg att ta. Det egna ansvaret betyder att vi kan vara mer närvarande, ge bra support och utveckla olika försäljningskanaler bättre. Ekvationen av dessa förändringar är; kostnader nu – intäkter sen, vilket återspeglas i det resultat vi rapporterar idag.

Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till 1,5 MSEK (10,5) och för perioden till -10,0 MSEK (7,2). Kostnadsutvecklingen är enligt plan, där vi har ökade kostnader till följd av våra strategiska satsningar inom framförallt agent- och butiksledet. Resultatet för hela perioden tyngs därför av engångskostnader om 5 MSEK för ändrade agentsamarbeten samt kostnader om cirka 5 MSEK relaterade till nya butiker.

I vårt pågående åtgärdsprogram har vi hittills arbetat fram en ny kollektionsstrategi, stärkt organisationen och genomfört förändringar i våra säljkanaler. Vi ser att vi börjar få effekt på våra satsningar, inte minst i samband med det senaste ordervärdet. Det här stärker oss i vårt fortsatta arbete för att skapa lönsam hållbar tillväxt. Vi vet att vi gör rätt – och att det tar tid.

Anna Attemark, VD

För fullständig rapport, se bifogad pdf.För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anna Attemark, VD, 08-522 28 502
Henrik Fredin, CFO, 08-522 28 514

Om Odd Molly
Odd Molly är ett svenskt bolag som designar, marknadsför och säljer mode. Odd Mollys produkter säljs genom externa återförsäljare i ett trettiotal länder runt om i världen. Därutöver har Odd Molly idag fem egna fysiska butiker i Stockholm, Kungsbacka, Barkarby och Köpenhamn samt en egen webbshop och tre shop-in-shops. Odd Molly har 61 anställda. Bolagets historiskt lönsamma tillväxt bygger på kreativ design, konsekvent varumärkesarbete och en affärsmodell som möjliggör expansion med begränsat kapitalbehov och låg lagerrisk. Odd Mollys aktie handlas sedan den 21 juni 2010 på NASDAQ OMX Stockholm.

Kommande informationstillfällen
Bokslutskommuniké januari-december 2013 avges den 19 februari 2014.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Odd Molly International AB skall offentliggöra i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 18 oktober 2013 CET 08:00.

Odd Molly International AB
Kornhamnstorg 6
111 27 STOCKHOLM
Växel: +46 8 522 28 500
www.oddmolly.com

Pressbilder finns att ladda ned från Odd Mollys hemsida www.oddmolly.com under ”press”. Odd Molly har även ett eget nyhetsbrev som rapporterar mindre nyheter från den dagliga verksamheten. För att prenumerera på det, gå till www.oddmolly.com och klicka ”sign up for our newsletter”.