Delårsrapport 1 januari – 30 september 2014

Odd Molly International AB (publ)

Stockholm den 21 oktober 2014Fortsatta steg i rätt riktning – ökad omsättning och förbättrad lönsamhet

1 januari – 30 september 2014        

· Nettoomsättningen uppgick till 222,4 MSEK (180,8).
· Bruttovinstmarginalen uppgick till 54,2 procent (55,0).
· Rörelseresultatet uppgick till 5,5 MSEK (-10,0).
· Resultat efter skatt uppgick till 3,6 MSEK (-8,0).
· Resultat per aktie uppgick till 0,62 SEK (-1,39).

1 juli – 30 september 2014

· Nettoomsättningen uppgick till 88,4 MSEK (70,1).
· Bruttovinstmarginalen uppgick till 52,7 procent (54,5).
· Rörelseresultatet uppgick till 8,7 MSEK (1,5).
· Resultat efter skatt uppgick till 6,8 MSEK (1,6).
· Resultat per aktie uppgick till 1,18 SEK (0,27).

Händelser under och efter kvartalet

·
Under kvartalet öppnades shop-in-shops i extern regi på tre orter i Sverige; i Malmö, Göteborg och Uppsala. Beslut fattades att stänga en shop-in-shop i Köpenhamn.

·
Införsäljningen av de två första säsongerna 2015 slutfördes under kvartalet och utöver order till den växande retailverksamheten resulterade införsäljningen i ett sammanlagt ordervärde för grossistverksamheten om 110 MSEK (100).

·
Efter kvartalets slut tecknades kontrakt för en egen Odd Molly-butik i Nova Lund, med planerad öppning före årets slut.

[Removed graphic]

VD kommenterar utvecklingen

Odd Mollys utveckling under det tredje kvartalet fortsatte i en positiv riktning – vi ökade omsättningen och förbättrade lönsamheten. Vi har just avslutat införsäljningen av delar av vårkollektionen 2015, som vi är mycket nöjda med. Kollektionen har utökats med både bad och bädd som passar vårt stilkoncept – och sortimentssammansättningen i sin helhet består av en välbalanserad mix av produkter som våra kunder efterfrågar. Vi är mycket nöjda med den genomförsäljning vi ser i butik just nu och vi är också glada för den viktiga respons vi får från våra återförsäljare.

En viktig del i vår tillväxtstrategi är att öka andelen försäljningskanaler som är avsedda bara för Odd Mollys koncept – det kan vara i butiker som vi driver själva eller i extern regi. Under kvartalet har vi öppnat tre shop-in-shops på strategiska orter i Sverige och vi har tecknat avtal för en egen butik i Lund med öppning senare i vinter. Valet av driftsform beror på den specifika ortens eller handelsplatsens förutsättningar, en flexibilitet som ger oss många möjligheter. Våra egna butiker visar fortsatt stark utveckling ledda av webbshopen som går från klarhet till klarhet. Under kvartalet ökade försäljningen i egna butiker och shop-in-shops med 78 procent jämfört med föregående år.

Vi har under året kommit i gång med att jobba utifrån fyra införsäljningar, istället för som tidigare två, och vi ser klara fördelar; det leder till minskad risk, tätare kundkontakt och jämnare försäljnings- och arbetsflöde över året. Vår bedömning är att varulagret blir mer lättstyrt och att bruttovinstmarginalen därigenom ska bli stabilare.

En annan viktig del i vår strategi är valet att äga kontrollen över försäljningen till återförsäljarna på våra största marknader. Jag är mycket stolt över vår organisation och det säljteam som är ute och möter, lyssnar och inspireras av våra kunder – och tvärtom. Det är starkt kundfokus i praktiken.

Odd Mollys kollektionsarbete fortsätter också ge positiva resultat i form av högre snittorder, lägre snittpriser och fler favoritartiklar som säljer mer. Just nu pågår arbetet med att forma kollektionerna för nästa höst samtidigt som vi levererar ut varor i butik. Vårt fokus är att fortsätta utveckla ett starkt livsstilskoncept och driva en verksamhet med lönsam tillväxt.

Anna Attemark, VD
För fullsträndig rapport, vänligen se bifogad PDF.För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anna Attemark, VD, 08-522 28 502
Henrik Fredin, CFO, 08-522 28 514

Om Odd Molly
Odd Molly är ett svenskt bolag som designar, marknadsför och säljer mode med ett tydligt stil-koncept. Bolagets produkter säljs främst via externa agenter till återförsäljare i ett trettiotal länder runt om i världen, vilket möjliggör expansion med begränsat kapitalbehov. Odd Molly ansvarar själva för försäljningen till externa återförsäljare på den skandinaviska marknaden och driver även fem egna fysiska butiker, en egen webbshop och två shop-in-shops. Odd Mollys aktie handlas sedan den 21 juni 2010 på NASDAQ OMX Stockholm.

Kommande informationstillfällen
Bokslutskommuniké januari-december 2014 avges den 18 februari 2015

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Odd Molly International AB skall offentliggöra i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 21 oktober 2014 CET 08:00.Odd Molly International AB
Kornhamnstorg 6
111 27 STOCKHOLM
Växel: +46 8 522 28 500
www.oddmolly.com

Pressbilder finns att ladda ned från Odd Mollys hemsida www.oddmolly.com under ”press”. Odd Molly har även ett eget nyhetsbrev som rapporterar mindre nyheter från den dagliga verksamheten. För att prenumerera på det, gå till www.oddmolly.com.