Delårsrapport 1 januari – 30 september 2016

Odd Molly International AB (publ)
Stockholm den 19 oktober 2016Fortsatt tillväxt med ökad lönsamhet

1 JANUARI – 30 SEPTEMBER 2016

· Den totala nettoomsättningen uppgick till 336,7 MSEK (269,5), en ökning med 25 procent.
· Bruttovinstmarginalen uppgick till 54,5 procent (54,5).
· Rörelseresultatet uppgick till 24,8 MSEK (15,2), en ökning med 63 procent.
· Resultat efter skatt uppgick till 16,9 MSEK (12,3).
· Resultat per aktie uppgick till 2,94 SEK (2,13).

1 JuLI – 30 SEPTEMBER 2016

· Den totala nettoomsättningen uppgick till 137,6 MSEK (112,1), en ökning med 23 procent.
· Bruttovinstmarginalen uppgick till 53,8 procent (54,2).
· Rörelseresultatet uppgick till 18,8 MSEK (11,9), en ökning med 58%.
· Resultat efter skatt uppgick till 13,9 MSEK (9,6).
· Resultat per aktie uppgick till 2,42 SEK (1,66).

Händelser under och efter kvartalet

· I september öppnades en Odd Molly-butik i Bratislava, Slovakien, via en lokal extern partner.
· I september öppnade Odd Molly en pop-up-butik i A6 Center i Jönköping.
· Ytterligare två butiker och en shop-in-shop via lokala externa partners kommer att öppnas senare i höst i USA.

[removed graphic]

VD kommenterar utvecklingen

Det är mycket glädjande att konstatera att Odd Molly fortsätter sin tillväxtresa och rapporterar en omsättningsökning på 23 procent för det tredje kvartalet. Det är ännu mer glädjande att konstatera att vi gör det med ökad lönsamhet. Rörelseresultatet för det tredje kvartalet ökade med 7 Mkr till 18,8 Mkr jämfört med föregående år vilket innebar en rörelsemarginal på 13,7 procent för kvartalet och 7,4 procent för niomånadersperioden.

Tillväxten drivs framförallt genom vår egen detaljhandelsverksamhet, som stod för 44 procent av försäljningen under de första nio månaderna, med webbshopen som draglok.

Vi lever i en föränderlig värld där konsumtionen tar nya vägar. Vårt fokus har från start varit att utgå från kunden, både vad gäller vilka produkter hon vill ha och hur hon vill handla. Vi måste finnas där vår kund finns. Idag vill många handla på nätet, därför har vi de senaste åren fokuserat på att bli riktigt bra på webbhandel. Och det syns i försäljningen.

Vår övertygelse är att alla kanaler stärker varandra, och att det ena inte utesluter det andra. Tvärtom. Vi är väldigt måna om och stolta över våra återförsäljare och våra inspirerande butiker. Allt hänger ihop – när vi eller en partner öppnar en fysisk Odd Molly-butik återspeglas det även i den digitala handeln. Odd Molly är på riktigt en verksamhet i ständig utveckling med ett koncept som fungerar i olika kanaler, former och samarbeten.

Odd Molly har ett modernt tänk med flexibla lösningar och en affärsmodell där våra etableringsbeslut baseras på hur vi bäst kan driva lönsam tillväxt. Ett exempel på det är Odd Molly-butiken i Prag, där vår externa partner efter goda erfarenheter och bra marknadskännedom nu även öppnat i Bratislava. Ytterligare två butiker och en shop-in-shop via partners är på gång i USA, vilka väntas öppna före jul.

Avslutningsvis vill jag påminna om att Odd Mollys fjärde kvartal säsongsmässigt är svagare än det tredje som i år visade mycket stark tillväxt, med försäljning på all-time-high på rullande-tolv-månaders basis, kraftigt ökad lönsamhet och fortsatta steg internationellt. Heja oss!

Anna Attemark, VD

För fullständig rapport se bifogad pdf.För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anna Attemark, VD, 08-522 28 502
Johanna Palm, CFO, 0760-10 24 55

Denna information är sådan information som Odd Molly International AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 19 oktober 2016 kl. 08:00 CET.

Om Odd Molly

Odd Molly är ett svenskt bolag som designar, marknadsför och säljer mode med ett tydligt stilkoncept. Bolagets produkter säljs främst via externa agenter till återförsäljare i ett trettiotal länder runt om i världen, vilket möjliggör expansion med begränsat kapitalbehov. Odd Molly ansvarar själva för försäljningen till externa återförsäljare på den skandinaviska marknaden och driver även 15 egna fysiska butiker och en egen webbshop. Odd Mollys aktie handlas sedan den 21 juni 2010 på Nasdaq Stockholm.

Odd Molly International AB
Kornhamnstorg 6
111 27 STOCKHOLM
Växel: +46 8 522 28 500
www.oddmolly.com

Pressbilder finns att ladda ned från Odd Mollys hemsida www.oddmolly.com under ”press”.

Odd Molly har även ett eget nyhetsbrev som rapporterar mindre nyheter från den dagliga verksamheten. För att prenumerera på det, gå till www.oddmolly.com.