Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2008

Odd Molly International AB (publ)
Stockholm den 29 april 2008

FORTSATT KRAFTIG TILLVÄXT OCH ÖKADE MARGINALER
1 januari – 31 mars 2008

• Nettoomsättningen ökade med 207 procent till 105,9 MSEK (34,5)

• Bruttovinstmarginalen steg till 58,5 procent (52,6)

• Rörelseresultatet ökade drygt 500 procent till 32,9 MSEK (5,3), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 31,1 procent (15,5)

• Resultat efter skatt var 23,3 MSEK (3,8). Nettomarginalen steg till 22,0 procent (11,0)

• Resultat per aktie uppgick till 4,0 SEK (0,8), baserat på genomsnittligt antal aktier

• I april rapporterade Odd Molly ett ordervärde för höst/vinter 2008 på 129 MSEK, vilket tillsammans med ordervärdet för vår/sommar 2008 skulle motsvara en försäljning på omkring 254 MSEK för helåret – nästan en dubblering jämfört med försäljningen 2007 som uppgick till cirka 130 MSEK

[REMOVED GRAPHIC]

VD kommenterar utvecklingen

Vi lämnar ett intensivt kvartal bakom oss där vi presenterat Odd Molly på elva internationella modemässor, levererat och fakturerat tre gånger så mycket varor som motsvarande period förra året samt designat nästa års vår- och sommarkollektioner.

Vår verksamhet präglas av säsongsvariationer, där utleveranser av varor påverkar de enskilda kvartalen. Jag kan konstatera att 2008 har börjat mycket bra med en fortsatt stark omsättningstillväxt, vilket är ett resultat av de bindande order som tecknades under hösten och där huvuddelen av leveranserna för vår/sommar 2008 nu levererats under första kvartalet.

Jag vill gärna framhålla den starka rörelsemarginalen på 31,1 procent jämfört med 15,5 procent förra året, som härrör från högre bruttomarginaler och en fortsatt god kostnadskontroll. Skalfördelarna är betydande, men med de säsongsvariationer vi har, är det viktigt att ha i minnet att det är mer rättvisande att se utvecklingen på halvårsbasis istället för ett enstaka kvartal.

Med stora delar av vår- och sommarvarorna redan fakturerade blir följaktligen det andra kvartalet i år betydligt svagare än det första. Samtidigt uppgår ordervärdet för helåret 2008 till cirka 254 MSEK, vilket nästan är en fördubbling jämfört med föregående års försäljningssiffror.

Förutom förmågan att utveckla attraktiva kollektioner är en smidig varuförsörjning avgörande för ett bolag som Odd Molly. Jag är mycket nöjd med att logistiken från Sverige har fungerat väldigt bra under kvartalet medan vi fortsätter möta vissa svårigheter på den amerikanska marknaden. Vi har stärkt organisationen i USA ytterligare för att säkerställa god kontroll över leveranserna där.

Vi meddelade den 16 april, i samband med Odd Mollys första årsstämma som listat bolag, att vi tecknat avtal med distributörer på tillväxtmarknaderna Kina/Hong Kong och Dubai. Det kommer att dröja innan vi ser resultatet av detta i våra böcker, men det visar att varumärket Odd Molly är starkt ute i världen.

Samtidigt presenterades också nyheten att Odd Molly tecknat avtal om den första licensieringen av en produktgrupp – glasögon – som vi tror blir ett spännande komplement både via befintliga återförsäljare och i specialbutiker för glasögon.

Sammantaget är vi väldigt nöjda med utvecklingen och arbetar för att säkerställa en fortsatt klok och stark tillväxt.

Christina Tillman, verkställande direktör

För fullständig rapport se bifogad pdf eller kontakta Christina Tillman, VD Odd Molly, telefon: 08-522 28 502 eller mobil: 0733-106000

Om Odd Molly
Odd Molly är ett svenskt bolag som designar, marknadsför och säljer mode för kvinnor genom externa återförsäljare världen över. Produkterna kännetecknas av vacker, personlig och sinnlig design i kombination med hög kvalitet och en tydlig profil. Odd Molly-produkter säljs i höst genom 1 600 återförsäljare i 38 länder runt om i världen, varav i 23 med lokal representation. Odd Molly har 27 anställda. Omsättningen 2007 uppgick till 130,3 MSEK och rörelseresultatet till 18,5 MSEK. Odd Mollys lönsamma tillväxt bygger på kreativ design, konsekvent varumärkesarbete och en affärsmodell som möjliggör expansion med begränsat kapitalbehov och minimerad lagerrisk.

Odd Mollys aktie handlas på First North och bolagets Certified Adviser är Swedbank.

Informationen i denna delårsrapport är sådan information som Odd Molly International AB skall offentliggöra i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 29 april 2008 klockan 08:00 CET.

Kommande informationstillfällen
Delårsrapport, januari – juni 2008 avges den 22 augusti.