Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2016

Odd Molly International AB (publ)

Stockholm den 19 april 2016Fortsatt offensiva satsningar – lönsam tillväxt

1 januari – 31 mars 2016               

· Nettoomsättningen uppgick till 117,7 MSEK (100,7), en ökning med 17 procent.
· Bruttovinstmarginalen uppgick till 54,2 procent (54,2).
· Rörelseresultatet uppgick till 8,5 MSEK (9,5).
· Resultat efter skatt uppgick till 5,9 MSEK (7,6).
· Resultat per aktie före utspädning uppgick till 1,02 SEK (1,33).

Händelser under och efter kvartalet

· I februari öppnade Odd Molly en butik i köpcentret Emporia, Malmö.
· Under kvartalet tecknades kontrakt för en egen Odd Molly-butik i Hansa Citygalleria, Malmö, med planerad öppning under hösten 2016.
· Extra bolagstämma den 24 februari beslutade om nytt incitamentsprogram till VD och vice VD.
· I mars utsågs Johanna Palm till ny CFO med tillträde den 18 april 2016.
· Efter kvartalets slut tecknades kontrakt för koncernens första egna butik i Norge. Öppning av Odd Molly-butiken i Oslo på Karl Johans gate är planerad till slutet av maj 2016.

                       

VD kommenterar utvecklingen

Det första kvartalet 2016 speglar Odd Mollys tillväxtsatsningar. Vi ökar försäljningen med 17 procent och lyckas – trots initiala startkostnader för nya butiker och andra strategiska satsningar – driva tillväxten med lönsamhet.

Vi har haft en fantastisk försäljningsökning på webben tack vare proaktivt arbete på bred front, och även övriga egna försäljningskanaler utvecklades starkt. Under kvartalet nådde vi totalt 14 egna butiker vilket är sex fler än motsvarande period föregående år. Våra nyaste produktgrupper bad och skor säljer snabbt slut hos våra kunder, vilket ger oss självförtroende att fortsätta utveckla Odd Mollys livsstilskoncept både fysiskt och digitalt.

Under kvartalet öppnade vi en egen butik i köpcentret Emporia utanför Malmö och vi kommer att öppna ytterligare en butik i Malmöområdet i höst. Dessutom tar vi nu steget in i Norge med en egen butik som öppnar på ett toppläge i centrala Oslo under försommaren. Vi ser en positiv trend i USA för Odd Molly där exempelvis en av våra återförsäljare i Vail nu väljer att öppna en Odd Molly-butik, efter att ha lyckats mycket bra försäljningsmässigt med vår shop-in shop-lösning.

En fortsatt expansion med fokus på egen retail ger nya möjligheter, samtidigt som det ställer nya krav. Utvecklingen av kostnader och kassaflöde bevakas noga.

Vi är i en investeringsfas där vi tar kostnader som kommer generera fortsatt ökade intäkter på kort och lång sikt. På sikt ska kostnadsandelen minska i förhållande till omsättningen. På plats för att stärka oss ytterligare har vi från och med idag vår nya CFO Johanna Palm.

Vi fortsätter utveckla Odd Mollys kollektioner, koncept och butiksnät enligt vår utstakade strategi. 2015 gav många bra kvitton på att vi gör rätt saker. Mycket stimulerande arbete kvarstår för att driva webben och egen retail. Vi tar också lärdom av grossistarbetet i Sverige, där vi med lyckat resultat arbetar med en egen säljkår, för att utveckla försäljningen i Norge, Finland och Danmark på samma sätt. Vi ser fram emot många starka vårar.

Anna Attemark, VDFör ytterligare information, vänligen kontakta:
Anna Attemark, VD, 08-522 28 502
Johanna Palm, CFO, 0730-874 4370

Om Odd Molly
Odd Molly är ett svenskt bolag som designar, marknadsför och säljer mode med ett tydligt stil-koncept. Bolagets produkter säljs främst via externa agenter till återförsäljare i ett trettiotal länder runt om i världen, vilket möjliggör expansion med begränsat kapitalbehov. Odd Molly ansvarar själva för försäljningen till externa återförsäljare på den skandinaviska marknaden och driver även 14 egna fysiska butiker och en egen webbshop. Odd Mollys aktie handlas sedan den 21 juni 2010 på Nasdaq Stockholm.

Kommande informationstillfällen

Årsstämma hålls den 19 april 2016.
Delårsrapport april-juni 2016 avges den 18 augusti 2016.
Delårsrapport juli-september 2016 avges den 19 oktober 2016.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Odd Molly International AB skall offentliggöra i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 19 april 2016 CET 08:00.

Odd Molly International AB
Kornhamnstorg 6
111 27 STOCKHOLM
Växel: +46 8 522 28 500
www.oddmolly.com

Pressbilder finns att ladda ned från Odd Mollys hemsida www.oddmolly.com under ”press”. Odd Molly har även ett eget nyhetsbrev som rapporterar mindre nyheter från den dagliga verksamheten. För att prenumerera på det, gå till www.oddmolly.com.