Inbjudan till investerarpresentation

Odd Molly International AB (publ)
Stockholm den 11 februari 2020

Odd Molly vill härmed bjuda in till ett investerarmöte där Jennie Högstedt-Björk, VD, och Johanna Palm, CFO och vice VD, kommer att presentera bokslutskommuniké Q4 2019 samt ge möjlighet att ställa frågor. Bokslutskommuniké Q4 2019 publiceras fredagen den 14 februari kl. 08:00.

Datum för presentation: 14 februari 2020 kl. 10:00

Plats: Odd Mollys huvudkontor på Kornhamnstorg 6, Stockholm

Anmälan görs till Jacob Neckmar på jacob.neckmar@oddmolly.com eller 08-522 28 522.

Varmt välkomna!