Inbjudan till presentation av Logisteas bokslutskommuniké 2021

Logistea AB (publ) bjuder in till en webbsänd presentation av bokslutskommunikén för 2021 den 18 februari 2022 klockan 10:00 CET. Rapporten planeras att offentliggöras klockan 07:30 CET samma dag.

Logisteas VD Niklas Zuckerman presenterar bokslutskommunikén tillsammans med CFO Philip Löfgren i en webbsändning och telefonkonferens.

Presentationen sker på engelska.

Tid: Fredag den 18 februari 2022, kl. 10:00 CET.
Plats: Webbsändning och telefonkonferens.
Telefonnummer: SE: +46 8 505 583 69 / UK: +44 333 300 9265

Ring gärna in fem minuter innan start.

Webbsändningen finns på www.logistea.se, där även bokslutskommunikén och presentationsbilder kommer att finnas tillgängliga.

Välkommen att lyssna in och ställa frågor.