Logistea AB (publ) återköper seniora icke säkerställda obligationer om ytterligare 30,0 Mkr samt genomför räntesäkringar

Logistea har under maj återköpt ytterligare SEK 30 000 000 av sina utestående seniora icke säkerställda obligationer med förfall i oktober 2024 (ISIN SE0016831010). Totalt utestående nominellt belopp är SEK 500 000 000 av vilka Logistea, efter återköpet, innehar ett totalt nominellt belopp om SEK 116 250 000. Baserat på dagens räntenivå bidrar det under maj genomförda återköpet med en sänkt årlig räntekostnad om cirka SEK 2 600 000 och totalt bidrar samtliga genomförda återköp med en sänkt årlig räntekostnad om cirka SEK 10 000 000.

Utöver ovan har Logistea genomfört ytterligare räntesäkringar om 200 miljoner kronor till en snittränta om cirka 2,6 procent. Andelen räntesäkrad skuld uppgår per den 15 maj 2023 till 76 procent.