Logistea AB (publ) har ingått strategiskt samarbetsavtal med Ra Solar Energy AB avseende utbyggnad av solenergi och energilagring via batterier

Logistea har ingått ett strategiskt samarbetsavtal med Ra Solar Energy avseende utbyggnad av solenergi och batterier avsedda för stödtjänster inom frekvenshandel samt arbitragehandel. Samarbetet möjliggör utbyggnaden av solenergi och utökar erbjudandet till våra hyresgäster om närproducerad och grön el. Parterna kommer att utnyttja obebyggd mark inom Logisteas fastighetsbestånd för installation av batterisystem avsedda för energilagring i batterianläggningar för att därigenom bedriva stödtjänster som exempelvis frekvenshandel till det svenska kraftsystemet.

Logistea har tillgång till outnyttjade tak och outnyttjad mark och avser att upplåta delar av dessa ytor till Ra Solar Energy som kommer projektera, bygga och äga anläggningarna mot en omsättningsbaserad avgift. Logistea och Ra Solar Energy ska tillsammans identifiera vilka fastigheter inom Logisteas bestånd som kan omfattas av samarbetet.

Genom samarbetet bidrar Logistea och Ra Solar Energy till en ökad produktion av förnybar el och motverkar kapacitetsbristen på vissa platser i elnätet genom stabiliserande stödtjänster till det svenska kraftsystemet.

Samarbetsavtalet är villkorat av godkännande från aktieägarna på Logisteas bolagsstämma den 5 maj 2023 då medgrundaren till Ra Solar Energy, Stefan Hansson, sitter i Logisteas styrelse.

”Samarbetsavtalet blir en viktig beståndsdel i Logisteas hållbarhetsarbete. Vi kommer att kunna erbjuda våra hyresgäster stabilare elpriser och närproducerad el vilket känns viktigt givet dagens marknadsläge”, säger Niklas Zuckerman, VD Logistea.

”Vi är väldigt glada att få möjlighet att, i nära samarbete med Logistea, bidra till en grön omställning där Logisteas hyresgäster kan få tillgång till närproducerad och grön el. Samtidigt kan vi nu också ihop med Logistea accelerera och kommersialisera energisamarbetet inom stödtjänster”, säger Stefan Hansson, CEO och medgrundare på Ra Solar Energy.

Om Ra Solar Energy AB
Ra Solar Energy AB är ett privatägt bolag som är verksamt inom energilagring och solcellsanläggningar. Bolaget grundades 2022 av Stefan Hansson, Torstein Dale Sjötveit och Joel Sandwall. Bolagets verksamhet bygger på att uppföra solcellsanläggningar på mark eller tak i syfte att producera och sälja el samt att via energilagring i batterianläggningar arbeta med stödtjänster för elnätet samt arbitragehandel.