Logistea flyttar till Nasdaq Stockholm Mid Cap 3 januari 2022

Nasdaq offentliggjorde idag via ett börsmeddelande att Logistea AB (publ) flyttas till Nasdaq Stockholms Mid Cap-segment. Flytten genomförs den 3 januari 2022.

Logistea flyttas till Nasdaq Stockholms Mid Cap-segment den 3 januari 2022, efter Nasdaqs årliga granskning av nordiska segment baserat på marknadsvärde. Granskningen baseras på det genomsnittliga marknadsvärdet i november 2021. Nasdaq Stockholms Mid Cap-segment omfattar företag med ett börsvärde mellan 150 miljoner euro och en miljard euro. Logisteas börsvärde uppgick den 17 december 2021 till cirka 2,4 miljarder svenska kronor (motsvarande 234 miljoner euro).

Logistea växer snabbt och bolagets lager- och logistikfastigheter gynnas av megatrender inom digitalisering och e-handel. Det är lätt att se ett fortsatt långsiktigt behov och tillväxt inom vår affär. Flytten till Nasdaqs Mid Cap-segment är ett viktigt delmål i Logisteas värdeskapande, då listbytet innebär ökad uppmärksamhet och ger oss möjlighet att nå ut bredare till kapitalmarknaden, säger Niklas Zuckerman, VD, Logistea.

Logisteas fastighetsportfölj har på två års tid vuxit från 189 Mkr i fastighetsvärde till över 2 000 Mkr. Bolagets tillväxtstrategi är att bygga en fastighetsportfölj med starka kassaflöden i kombination med lång genomsnittligt kvarvarande kontraktstid i välbelägna och växande logistiknav i södra och mellersta Sverige. Bolaget har idag fastigheter på 16 orter i Sverige och portföljen uppgår till cirka 305 000 kvadratmeter uthyrningsbar yta, varav cirka 273 000 kvadratmeter utgörs av förvaltningsfastigheter. Därutöver tillkommer en byggrättsportfölj om cirka 155 000 kvadratmeter.