Logistea förvärvar lager- och logistikfastighet i Falköping till ett fastighetsvärde om 53 Mkr

Logistea AB (publ) har idag förvärvat en lager- och logistikfastighet i Falköping. Fastigheten har ett underliggande fastighetsvärde om 53 Mkr och en uthyrningsbar yta på cirka 9 800 kvm. Årlig hyresintäkt uppgår till 3,8 Mkr med en viktad kvarstående hyrestid på 9 år.

Logistea utökar sin fastighetsportfölj och har idag förvärvat och tillträtt en fastighet i Falköping i Västergötland. Fastigheten (Traversen 4) är strategiskt belägen med ett starkt kommunikationsläge där riksväg 46 korsar riksväg 47, med närhet till E20 och E4. Affären finansieras genom en emission av 436 664 B-aktier i Logistea till en teckningskurs på 33,00 kr per aktie, samt banklån och kontant betalning.

Fastigheten har en uthyrningsbar yta på cirka 9 800 kvadratmeter samt en byggrätt på 10 000 kvadratmeter. Ankarhyresgäst är Partnerlogistik, som hyr 9 200 kvadratmeter. Resterande 600 kvadratmeter hyrs av Statens jordbruksverk. Årlig hyresintäkt uppgår till 3,8 Mkr (exklusive tillägg) med en återstående kontraktslängd 10 år respektive 5 år.

– Vi förvärvar en fastighet med finansiellt stabila hyresgäster och bra utvecklingspotential med en byggrätt om 10 000 kvm, säger Anders Nordvall, vice vd och transaktionschef, Logistea.

Logisteas fastighetsportfölj har på två år vuxit från 189 Mkr i fastighetsvärde till cirka 3 000 Mkr. Bolagets tillväxtstrategi är att bygga en fastighetsportfölj med starka kassaflöden i kombination med lång genomsnittligt kvarvarande kontraktstid i välbelägna och växande logistiknav i Sverige. Bolaget äger efter ovanstående förvärv 48 fastigheter i Sverige med en uthyrningsbar yta om cirka 370 000 kvadratmeter, samt en byggrättsportfölj om cirka 265 000 kvadratmeter.