Logistea förvärvar och tillträder logistikfastighet i Kalmar om 2 630 kvm med avtalad tillbyggnad om cirka 1 800 kvm

Logistea AB (publ) har idag förvärvat och tillträtt en logistikfastighet (Generatorn 1) i Kalmar till ett fastighetsvärde om 17,3 Mkr med en tillkommande investering om 20 Mkr avseende tillbyggnation. Fastigheten uppgår till cirka 21 000 kvadratmeter markyta och är belägen i ett centralt och etablerat industriområde med närhet till E22:an och består av 2 630 kvadratmeter befintlig uthyrningsbar lokalyta samt avtalad tillbyggnad om cirka 1 800 kvadratmeter ytterligare lokalyta. Planerad tillbyggnation påbörjas i närtid och bedöms slutföras under 2022, varefter årlig hyresintäkt estimeras till 2,6 Mkr och driftnetto 2,4 Mkr. Logistea har tecknat ett tioårigt triple-net-avtal med nuvarande hyresgästen GDL för både befintliga och tillkommande ytor.

Logistea eftersträvar långa och stabila kundrelationer. Med förvärvet av logistikfastigheten i Kalmar, så utökas vår affärsrelation med GDL ytterligare, samtidigt som vi förvärvar vår första fastighet i Kalmarregionen” säger Tobias Lövstedt, COO, Logistea.

Logistea finansierar köpet genom kontant betalning samt banklån.