Logistea förvärvar två fastigheter i Kumla till ett fastighetsvärde om 79,4 mkr

Logistea AB (publ) har idag förvärvat två fastigheter i Kumla. Fastigheterna har ett underliggande fastighetsvärde om 79,4 miljoner kronor och en uthyrningsbar yta på cirka 10 200 kvadratmeter. Årlig hyresintäkt uppgår till 5,61 miljoner kronor med en återstående kontraktslängd på tolv år.

Logistea utökar sin fastighetsportfölj och har idag förvärvat två fastigheter i Kumla. Fastigheterna (Kvarntorp 1:7 och 1:15) är strategiskt belägna nära E20, med närhet till E18, och med direkt anslutning till järnvägsspår som nyttjas av hyresgästen för järnvägstransport.

Fastigheterna har en total uthyrningsbar yta på cirka 10 200 kvadratmeter i byggnad uppförd 2019, samt en byggrätt på cirka 10 000 kvadratmeter. Hyresgäst är SPD Örebro Logistik AB som tecknar ett tolvårigt triple net-avtal i samband med överlåtelsen. Årlig hyresintäkt uppgår till 5,61 miljoner kronor (exklusive tillägg).

– Vi förvärvar två fastigheter med högkvalitativ byggnad uppförd 2019 i ett mycket bra logistikläge och med god intjäningsförmåga genom ett nytecknat tolvårigt hyresavtal. Vi har dessutom möjlighet att växa med hyresgästen genom utveckling av byggrätten, säger Anders Nordvall, vice vd och transaktionschef, Logistea.

Affären finansieras genom en emission av 200 000 B-aktier i Logistea till en teckningskurs på 30,00 kronor per aktie, samt banklån och egna medel. Fastigheterna tillträds 30 september.

Logisteas fastighetsportfölj har på drygt två år vuxit från 189 miljoner kronor i fastighetsvärde till närmare 4,3 miljarder kronor. Bolagets tillväxtstrategi är att bygga en fastighetsportfölj med starka kassaflöden i kombination med lång genomsnittlig kvarvarande kontraktstid i välbelägna och växande logistiknav i Sverige. Bolaget äger efter ovanstående förvärv 68 fastigheter i Sverige med en uthyrningsbar yta om cirka 544 000 kvadratmeter, samt en byggrättsportfölj om cirka 320 000 kvadratmeter.