Logistea genomför omvänd aktiesplit 1:10

22 november 2021 sista dag för handel inför sammanläggningen och per den 23 november 2021 gäller nya ISIN-koder.

Logistea AB (publ) (”Logistea”) har som tidigare kommunicerat beslutat om sammanläggning av aktier 1:10 (s.k. omvänd aktiesplit). Sammanläggningen innebär att tio (10) Stam A aktier läggs samman till en (1) Stam A aktie samt att tio (10) Stam B aktier läggs samman till en (1) Stam B aktie. Avstämningsdag för sammanläggningen är den 24 november 2021. Sista dag för handel i Logisteas aktier före sammanläggningen är den 22 november 2021. Från och med tisdagen den 23 november 2021 handlas Logistea Stam A med ISIN-koden SE0017131329 och Logistea Stam B med ISIN koden SE0017131337.

Aktiespliten kommer att genomföras automatiskt genom Euroclear Sweden AB och aktieägare behöver inte vidta några åtgärder för att delta i sammanläggningen. Till följd av sammanläggningen kommer Logisteas aktier att byta ISIN-kod. Från och med den 23 november 2021 handlas Logistea Stam A med ISIN-koden SE0017131329 och Logistea Stam B med ISIN koden SE0017131337.

Om en aktieägares innehav av aktier av visst slag inte motsvarar ett fullt antal nya aktier av samma slag, kommer överskjutande aktier att säljas på Logisteas bekostnad, varvid berörda aktieägare kommer att erhålla sin andel av försäljningslikviden.