Logistea publicerar års- och hållbarhetsredovisning för 2021

Logistea AB (publ) publicerar idag sin års- och hållbarhetsredovisning för 2021. Den finns att ladda ned från Logisteas webbplats, www.logistea.se.