Logistea tillträder fastighet i Alingsås till ett fastighetsvärde om 275 mkr

Logistea AB (publ) har idag tillträtt en fastighet i Alingsås i enlighet med pressmeddelande om förvärv av samma fastighet den 28 november 2022. Fastigheten har ett underliggande fastighetsvärde om 275 miljoner kronor och en uthyrningsbar yta på cirka 19 100 kvadratmeter. Årlig hyresintäkt uppgår till 20,9 miljoner kronor med en återstående kontraktslängd på cirka nio år.

Logistea utökar sin fastighetsportfölj och har idag tillträtt en fastighet i Alingsås. Fastigheten, Bulten 1, är strategiskt belägen nära E20 och med närhet till Göteborg. Affären finansieras genom banklån och egna medel.

Fastigheten har en total uthyrningsbar yta på cirka 19 100 kvadratmeter. Hyresgäster är ABB och NKT. Årlig hyresintäkt uppgår till 20,9 miljoner kronor exklusive mediatillägg med en genomsnittlig återstående kontraktslängd på cirka nio år.

Logisteas fastighetsportfölj har på tre år vuxit från 189 miljoner kronor i fastighetsvärde till drygt 4,6 miljarder kronor. Bolagets tillväxtstrategi är att bygga en fastighetsportfölj med starka kassaflöden i kombination med lång genomsnittlig kvarvarande kontraktstid i välbelägna och växande logistiknav i Sverige. Bolaget äger efter ovanstående förvärv 69 fastigheter i Sverige med en uthyrningsbar yta om cirka 563 000 kvadratmeter, samt en byggrättsportfölj om cirka 316 000 kvadratmeter.