Logistea tillträder fastighetsportfölj i Karlskoga och Kristinehamn med ett fastighetsvärde om 403 MSEK

Logistea AB (publ) (fd Odd Molly International AB (publ)) tillträdde idag de sju fastigheter i Karlskoga och Kristinehamn som bolaget förvärvade den 25 oktober 2021. Uthyrningsbar yta motsvarar 100 000 kvm och uthyrningsgraden uppgår till cirka 98 procent. Fastigheternas underliggande fastighetsvärde uppgår till cirka 403 MSEK. Bedömd årlig hyresintäkt uppgår till cirka 42 MSEK och bedömt driftnetto uppgår till 29 MSEK.

Efter förvärvet uppgår Logisteas fastighetsportfölj till cirka 260 000 kvadratmeter uthyrningsbar yta (exklusive pågående och planerade till- och nybyggnationer), samtliga belägna i attraktiva logistiknav i södra och mellersta Sverige.