Logistea tillträder lager- och logistikfastighet i Hylte till ett fastighetsvärde om 85 Mkr

Logistea AB (publ) har idag tillträtt en lager- och logistikfastighet i Hylte i Småland som förvärvades i mars 2022. Fastigheten har ett underliggande fastighetsvärde om 85 Mkr och en uthyrningsbar yta på cirka 22 600 kvm. Årlig hyresintäkt uppgår till 8,6 Mkr och den genomsnittliga återstående kontraktslängden uppgår till åtta år.

Logistea utökar sin fastighetsportfölj och har idag tillträtt en fastighet i Hylte, Småland. Fastigheten (Västra Åkralt 1:97) är strategiskt belägen med ett starkt kommunikationsläge längs riksväg 26 mellan E4:an och E6:an med närhet till Halmstad. Affären finansieras genom en emission av 848 594 B-aktier i Logistea till en teckningskurs på 33,00 kr per aktie, samt banklån och kontant betalning.

Fastigheten har en uthyrningsbar yta på cirka 22 600 kvadratmeter. Ankarhyresgäst i fastigheten är Gnotec Sweden AB. Årlig hyresintäkt uppgår till 8,6 Mkr (exklusive tillägg) med en genomsnittlig återstående kontraktslängd på åtta år.

– Förvärvet av denna fastighet i Hylte med stark intjäning stärker Logisteas intjäningsförmåga och kassaflöde. Den utgör ett utmärkt komplement till vår befintliga fastighetsportfölj och ligger i linje med vår förvärvsstrategi att förvärva fastigheter med stabila hyresgäster och lång återstående kontraktslängd, säger Anders Nordvall, vice vd och transaktionschef, Logistea.

Logisteas fastighetsportfölj har på två år vuxit från 189 Mkr i fastighetsvärde till cirka 2 900 Mkr. Bolagets tillväxtstrategi är att bygga en fastighetsportfölj med starka kassaflöden i kombination med lång genomsnittligt kvarvarande kontraktstid i välbelägna och växande logistiknav i Sverige. Bolaget äger efter ovanstående förvärv 47 fastigheter i Sverige med en uthyrningsbar yta om cirka 400 000 kvadratmeter, samt en byggrättsportfölj om cirka 255 000 kvadratmeter.