Logistea tillträder lager- och logistikfastighet i Värnamo till ett värde om ca 25 Mkr

Logistea AB (publ) har idag tillträtt en lager- och logistikfastighet i Värnamo som bolaget förvärvade den 21 december 2021. Fastighetens värde uppgår till cirka 25 Mkr och har en uthyrningsbar yta om cirka 5 140 kvm. Byggnaden är fullt uthyrd med en genomsnittlig återstående kontraktslängd om cirka fyra år. Årlig hyresintäkt uppgår till cirka 2,4 Mkr och bedömt driftnetto uppgår till cirka 2,1 Mkr.

Logistea har idag tillträtt en lager- och logistikfastighet (Vetet 1) som bolaget förvärvade den 21 december 2021 av Spannmålet Fastighets AB. Fastigheten är belägen i centrala Värnamo och har ett starkt kommunikationsläge med närhet till Jönköping, Ljungby E4:an samt tillgång till järnvägsförbindelser. Fastigheten har ett fastighetsvärde om cirka 25 Mkr och en uthyrningsbar yta om cirka 5 140 kvadratmeter. Byggnaden är fullt uthyrd med en genomsnittlig återstående kontraktslängd om cirka fyra år. Årlig hyresintäkt uppgår till cirka 2,4 Mkr och bedömt driftnetto uppgår till cirka 2,1 Mkr.

Förvärvet av den attraktivt belägna och fullt uthyrda fastigheten i Värnamo stärker Logisteas intjäning och kassaflöde och utgör samtidigt ett utmärkt komplement till vår befintliga fastighetsportfölj i området, säger Tobias Lövstedt, COO, Logistea.

Fastigheten i Värnamo finansieras genom en riktad nyemission om 143 569 nya B-aktier till en kurs om 31,18 kronor per aktie samt kontant betalning.