Logistea utser ny valberedning inför årsstämma 2022

Enligt beslut av Logistea ABs (publ) (”Logistea”) (fd företagsnamn Odd Molly International ABs) årsstämma 2021 ska ledamöter i valberedningen utses av de tre till röstetalet största aktieägarna per 31 augusti som önskar utse en representant. Namnen på ledamöterna ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman. Valberedningens ledamöter inför Logisteas årsstämma följer enligt nedan:

  • Ilija Batljan, utsedd av Ilija Batljan Invest AB samt ytterligare bolag inom sfär.
  • Bengt Kjell, utsedd av Phoenix Insurance Ltd.
  • Rutger Arnhult, utsedd av M2 Capital Management AB samt ytterligare bolag inom sfär.

Ilija Batljan är utsedd till att vara valberedningens ordförande.

Ovan angivna aktieägare representerar tillsammans cirka 46 procent av aktierna och rösterna i Logistea per den 31 augusti 2021.

Aktieägare som önskar lämna förslag till Logisteas valberedning kan göra det via e-post till: nominationcommittee@logistea.se eller via brev till adressen: Logistea AB, Attn: Valberedningen, Kornhamnstorg 6, 111 27 Stockholm.

Förslag till årsstämman 2022 behöver inkomma till valberedningen som senast den 31 januari 2022.

Logisteas årsstämma 2022 kommer att hållas fredagen den 6 maj 2022.