Logisteas VD Niklas Zuckerman samt vVD och transaktionschef Anders Nordvall tillträder idag sina tjänster

Logistea AB (publ), ett snabbväxande fastighetsbolag inom lager och logistik med starka kassaflöden, har som tidigare kommunicerat rekryterat Niklas Zuckerman som ny VD och Anders Nordvall som vice VD och transaktionschef. Niklas och Anders har gedigen transaktionsbakgrund från fastighetsbranschen och kommer närmast från Savills. Båda tillträder sina tjänster idag.

Marknaden för lager- och logistikfastigheter är under stark tillväxt framförallt driven av en växande digitalisering och e-handel. Logisteas ambition är att vara en snabbt växande utmanare på den svenska fastighetsmarknaden inom lager och logistik. I syfte att realisera bolagets tillväxtstrategi har, som tidigare kommunicerats, Niklas Zuckerman rekryterats som ny VD och Anders Nordvall som vice VD och transaktionschef. Båda tillträder sina tjänster idag.

Niklas Zuckerman är 45 år och utbildad civilingenjör från KTH i Stockholm. Sedan tre år tillbaka har Niklas varit partner och ansvarig för Savills svenska transaktionsrådgivning. Innan dess var Niklas partner och ansvarig för Capital Markets på Cushman & Wakefield. Utöver detta har Niklas en långvarig anställning från Catella Corporate Finance.
 
Anders Nordvall är 49 år och utbildad civilingenjör från KTH i Stockholm. Anders kommer från en roll som partner och vice VD vid Savills Sverige. Innan dess var Anders partner och VD för Cushman & Wakefield i Sverige samt före dess VD för Catella Corporate Finance.

Niklas Zuckerman och Anders Nordvall är några av de mest respekterade transaktionsrådgivarna på den svenska fastighetsmarknaden, vilket skapar bästa förutsättningar till att ytterligare accelerera Logisteas tillväxt och ökat aktieägarvärde, säger Patrik Tillman, styrelseordförande Logistea.

Med Logisteas nya organisation samt starka förvärvskapacitet är bolaget väl rustat för att fortsätta den snabba tillväxtresan i attraktiva logistiklägen i södra och mellersta Sverige, säger Niklas Zuckerman, VD Logistea. 

Logistea fokuserar på att bygga en fastighetsportfölj med starka kassaflöden i kombination med lång genomsnittligt kvarvarande kontraktstid i attraktiva och växande logistiknav. Bolaget har på två års tid ökat fastighetsvärdet för bolagets fastighetsportfölj från 189 Mkr till över 2 000 Mkr och äger idag fastigheter på 16 orter i Sverige med en samlad uthyrningsbar yta om närmare 305 000 kvadratmeter. Samtliga fastigheter är belägna i attraktiva logistiklägen med närhet till Göteborg, Jönköping, Örebro och Öresundsregionen.