Ny CFO i Odd Molly International AB utsedd

Odd Molly International AB (publ)  

Stockholm den 7 juni 2021

 

Odd Molly International AB (publ) (”Odd Molly”) har idag anställt Philip Löfgren som Chief Financial Officer för koncernen. Han efterträder Johanna Palm som tidigare meddelat att hon lämnar bolaget för nytt uppdrag utanför koncernen.  

”Vi är glada att meddela utnämningen av Philip Löfgren till bolagets nya CFO och en av nyckelspelarna i den fortsatta utvecklingen av verksamheten. Philip har varit verksam i bolaget sedan en tid och det känns tryggt och naturligt att han nu axlar detta uppdrag”, säger Odd Mollys styrelseordförande Patrik Tillman.

Philip Löfgren är utbildad ekonom och har tidigare arbetat som CFO för fastighetsbolaget Estancia Logistik AB samt varit aktiv i segmentet lager- och logistikfastigheter i nästan tio år. Sedan årsskiftet har Philip ansvarat för liknande frågor inom Odd Mollys fastighetsverksamhet.

”Odd Molly har en väldigt spännande resa framför sig där vi under det tredje kvartalet planerar att bli ett renodlat fastighetsbolag med en stark och stabil ägarbas. Portföljen är väl diversifierad med bra fastigheter som grund tillsammans med en spännande byggrättsportfölj för kommande värdeskapande. Jag ser fram emot min nya roll som CFO och att fortsätta bidra med att utveckla bolaget på bästa sätt framåt”, säger Philip Löfgren.

Philip tillträder sin tjänst den 7 juni 2021.

För ytterligare information kontakta:

Patrik Tillman, Styrelseordförande Odd Molly International AB (publ) +46 733 506 10 20

Johanna Palm, Vice Verkställande direktör och avgående CFO Odd Molly International AB (publ) +46 8 522 285 97

Denna information är sådan information som Odd Molly International AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 7 juni 2021 kl. 08:30 CET.

Odd Molly International AB, Kornhamnstorg 6, 111 27 STOCKHOLM, Växel: +46 8 522 28 500 www.oddmolly.com

Pressbilder finns att ladda ned från Odd Mollys hemsida www.oddmolly.com under ”press”. Odd Molly har även ett eget nyhetsbrev som rapporterar mindre nyheter från den dagliga verksamheten. För att prenumerera på det, gå till www.oddmolly.com.