Ny COO i Odd Molly International AB utsedd

Odd Molly International AB (publ) (”Odd Molly”) har idag utsett Tobias Lövstedt som Chief Operating Officer för koncernen. Som COO kommer Tobias ingå i ledningsgruppen och ansvara för fastighetstransaktioner, fastighetsutveckling samt finansiering.

Vi är mycket glada över att meddela utnämningen av Tobias Lövstedt till bolagets nya COO och därmed till en av nyckelpersonerna i den fortsatta utvecklingen av Odd Molly International till att bli en framtida och betydande aktör inom lager- och logistiksegmentet. Tobias har varit verksam i bolaget sedan förra året och det känns väldigt roligt att han nu antagit detta uppdrag, säger Odd Molly Internationals styrelseordförande Patrik Tillman.

Tobias är utbildad Civilekonom och fastighetsekonom och har sedan december 2020 haft rollen som Finansieringsansvarig inom Odd Mollys fastighetsverksamhet. Tobias har tidigare arbetat på bland annat Jernhusen samt Samhällsbyggnadsbolaget och har lång och gedigen erfarenhet från att jobba med fastighetsutveckling och finansiering. Mathias Ericsson kvarstår i sin roll som COO för Odd Mollys modeverksamhet som sedan 1 januari 2021 bedrivs i Odd Molly Sverige AB och som per den 1 juli 2021 har sålts till We aRe Spin Dye (WRSD) AB (publ).

Odd Molly International är ett bolag under omvandling, att få möjligheten att vara med från ett tidigt stadie och utveckla bolagets fastighetsstrategi är mycket spännande och roligt. Jag ser att det finns många intressanta affärer att göra inom detta segment och att kombinera fina kassaflödesfastigheter med en attraktiv byggrättsportfölj skapar goda möjligheter för långvarigt värdeskapande. Jag ser med förväntan och ödmjukhet fram emot att axla min nya roll som COO och att bidra till Odd Molly Internationals utveckling och skapa värde för våra aktieägare, säger Tobias Lövstedt.

Tobias tillträder sin nya roll den 1 juli 2021.