Ny strategi börjar ge resultat – stärkt varumärke och e-handelsförsäljning

Odd Molly International AB (publ)
Stockholm den 4 juni 2019

Odd Mollys strategiska fokus att öka online-försäljningen och stärka den internationella plattformen börjar ge resultat. Under innevarande kvartal har nya varumärkessamarbeten inletts, bland annat med stjärnmodellen Caroline Winberg, vilket tillsammans med det pågående ambassadörssamarbetet med systrarna Titiyo och Neneh Cherry haft en positiv effekt på försäljningen i egna kanaler. Licensavtal har tecknats med ny partner i Tyskland och Österrike. Bolagets omfattande omställningsarbete fortskrider och väntas få huvudsaklig effekt från det andra halvåret innevarande år.

Utveckling inom online, varumärke och partnerskap

Arbetet med att ytterligare stärka Odd Mollys digitala erbjudande löper på med ständiga förbättringar på den egna sajten, under ledning av Odd Mollys nya e-handelschef sedan början av året. Revitaliseringen av varumärket pågår utifrån en i grunden mycket stark varumärkeskännedom. Nya och fortsatta samarbeten med starka ambassadörer är planerade och sortimentet fortsätter att optimeras. Kampanjerna med systrarna Titiyo och Neneh Cherry har fått stor uppmärksamhet, och just nu pågår en kampanj med den välkända modellen Caroline Winberg. Detta arbete, tillsammans med en väl mottagen vårkollektion, påverkar försäljningen i de egna kanalerna positivt.

”Det är för tidigt att tala om ett tydligt trendbrott, men de signaler vi ser är positiva vad gäller vår egen onlineförsäljning. De förändringar vi genomför vad avser varumärkesarbete och e-handelsstrategi genererar ökande engagemang från våra besökare – vi spenderar också betydligt mindre i digital marknadsföring och får mer relevant trafik för våra marknadsinvesteringar. Fler pusselbitar ska på plats innan koncernen kan notera en kännbar vändning, men vi ser tydliga bevis på att vi är på rätt väg”, säger VD Jennie Högstedt Björk.

I linje med strategin att växla över till en licensmodell på flertalet utländska marknader har Odd Molly tecknat avtal med en ny samarbetspartner för Tyskland och Österrike. Partnern har tagit över driften i dessa marknader och kommer som första säsong att sälja in vår-/sommarkollektionen 2020 till återförsäljare.

Pågående omställningsarbete och företrädesemission

Som tidigare kommunicerats pågår ett omfattande omställningsarbete där affärsmodellen anpassas för att möta branschens förändrade förutsättningar. Bolaget har i samband med detta identifierat åtgärder som innebär besparingar om cirka 75 MSEK på helårsbasis som successivt implementeras under året, med finansiell effekt främst under andra halvan av 2019 och under 2020.

Odd Molly genomför för tillfället en företrädesemission om cirka 25 MSEK före emissionskostnader för att stärka bolagets finansiella situation, finansiera den accelererade satsningen på försäljning via digitala kanaler samt för att implementera åtgärderna med syfte att minska komplexitet och driftskostnader. Emissionen är fullt ut säkerställd via teckningsförbindelser och garantiåtaganden från några av bolagets största ägare. Teckningsperioden pågår till den 11 juni.

För ytterligare information kontakta:

Jennie Högstedt Björk, VD
08-522 28 509

Johanna Palm, CFO och Vice VD
0760-10 24 55