Nyckeltal per aktie

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Eget kapital per aktie, SEK 10,9 11,2 11,0 10,6 15,8 18,4 16,2 15,6 14,4
Resultat per aktie, SEK 3,7 0,1 -6,4 -7,5 -1,1 3,1 1,7 0,7 –3.4
Utdelning per aktie, SEK 0 0 0 0 0 1,0 1,5 1,0 0
Utestående antal aktier på balansdagen, ’000 96 289 73 330 14 865 8 419 5 752 5 752 5 752 5 752 5 752