Nytt antal aktier i Odd Molly

Odd Molly International AB (publ)

Stockholm den 30 april 2021

Odd Molly International AB (publ) (”Odd Molly” eller ”Bolaget”) meddelar idag att antalet aktier och röster har ökat med 3 837 500.

Idag, den sista handelsdagen i månaden, finns totalt 75 730 867 aktier och röster i Bolaget. Aktiekapitalet uppgår efter ökningen till 7 573 087 SEK.

De nya aktierna emitterades som vederlag för aktier i förvärvade fastighetsbolag. Till följd av emissionerna har antalet aktier och röster ökat med 3 837 500 från 71 893 367 till 75 730 867.

Legal rådgivare

Walthon Advokater AB är legal rådgivare i samband med transaktionerna.

För ytterligare information, kontakta:

Patrik Tillman, Styrelseordförande i Odd Molly,

+ 46 73 350 61 20, patrik.tillman@lennerpartners.com

Johanna Palm, CFO och vice VD i Odd Molly,

+ 46 760 10 24 55, johanna.palm@oddmolly.com

Denna information är sådan information som Odd Molly International AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 30 april 2021 klockan 08:30 CEST.

Odd Molly International AB, Kornhamnstorg 6, 111 27 STOCKHOLM, Växel: +46 8 522 28 500 www.oddmolly.com