Nytt antal aktier i Odd Molly

Odd Molly International AB (publ)

Stockholm den 31 maj 2021

Odd Molly International AB (publ) (”Odd Molly” eller ”Bolaget”) meddelar idag att antalet aktier och röster har ökat med 926 735.

Idag, den sista handelsdagen i månaden, finns totalt 76 657 602 aktier och röster i Bolaget. Aktiekapitalet uppgår efter ökningen till 7 665 760 SEK.

De nya aktierna emitterades som vederlag för aktier i förvärvade fastighetsbolag. Till följd av emissionerna har antalet aktier och röster ökat med 926 735 från 75 730 867 till 76 657 602.

Legal rådgivare

Walthon Advokater AB är legal rådgivare i samband med transaktionerna.

För ytterligare information, kontakta:

Patrik Tillman, Styrelseordförande i Odd Molly,

+ 46 73 350 61 20, patrik.tillman@lennerpartners.com

Johanna Palm, CFO och vice VD i Odd Molly,

+ 46 760 10 24 55, johanna.palm@oddmolly.com

Denna information är sådan information som Odd Molly International AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 31 maj 2021 klockan 17:00 CEST.

Odd Molly International AB, Kornhamnstorg 6, 111 27 STOCKHOLM, Växel: +46 8 522 28 500 www.oddmolly.com