Nytt antal aktier i Odd Molly

Odd Molly International AB (publ)
Stockholm den 31 januari 2020

Antalet aktier och röster i Odd Molly International AB (publ) (”Odd Molly” eller ”Bolaget”) har ökat med anledning av upptagande till handel av nyemitterade aktier i Odd Molly.

De nya aktierna emitterades som vederlag för aktierna i de förvärvade bolagen Used A Porter International AB och Ilija Batljan Invest Kristianstad Fastigheter AB, samt i enlighet med Bolagets riktade nyemission enligt beslut fattat vid extra bolagsstämma den 19 december 2019. Till följd av emissionerna har antalet aktier och röster ökat med 22 903 427 från 14 865 555 till 37 768 982. Aktiekapitalet har ökat med 2 290 342,70 kronor från 1 486 555,50 kronor till 3 776 898,20 kronor. 


Finansiell rådgivare

Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare i samband med transaktionerna.

Legal rådgivare

Walthon Advokater AB är legal rådgivare i samband med transaktionerna.


För ytterligare information, kontakta:

Patrik Tillman, Styrelseordförande i Odd Molly,

+ 46 73 350 61 20, patrik.tillman@lennerpartners.com

Johanna Palm, CFO och vice VD i Odd Molly,

+ 46 760 10 24 55, johanna.palm@oddmolly.com

Denna information är sådan information som Odd Molly International AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 31 januari 2020 klockan 13:00 CET.