Nytt antal aktier och röster i Logistea

Logistea har under april 2022 genomfört en fullt garanterad företrädesemission om 350 Mkr innan emissionskostnader samt riktade nyemissioner till följd av fastighetsförvärv.

Idag, den sista handelsdagen i månaden, finns totalt 116 568 799 aktier i bolaget varav 9 568 392 A-aktier och 107 000 407 B-aktier. Antalet röster uppgår till 20 268 433. Aktiekapitalet uppgår till 58 284 400 kronor.

ISIN-kod för A-aktierna är SE0017131329 och för B-aktierna är SE0017131337.