Nytt antal aktier och röster i Logistea

Logistea har under maj 2022 genomfört riktade nyemissioner till följd av fastighetsförvärv.

Idag, den sista handelsdagen i månaden, finns totalt 117 854 057 aktier i bolaget varav 9 568 392 A-aktier och 108 285 665 B-aktier. Antalet röster uppgår till 20 396 959. Aktiekapitalet uppgår till 58 927 029 kronor.

ISIN-kod för A-aktierna är SE0017131329 och för B-aktierna är SE0017131337.