Nytt antal aktier och röster i Logistea

Logistea har under juni 2022 genomfört riktade nyemissioner till följd av fastighetsförvärv.

Idag, den sista handelsdagen i månaden, finns totalt 120 854 057 aktier i bolaget varav 9 568 392 A-aktier och 111 285 665 B-aktier. Antalet röster uppgår till 20 696 959. Aktiekapitalet uppgår till 60 427 029 kronor.

ISIN-kod för A-aktierna är SE0017131329 och för B-aktierna är SE0017131337.