Nytt antal aktier och röster i Logistea

Logistea har under oktober 2022 genomfört riktade nyemissioner till följd av fastighetsförvärv.

Idag, den sista handelsdagen i månaden, finns totalt 121 054 057 aktier i bolaget varav 9 568 392 A-aktier och 111 485 665 B-aktier. Antalet röster uppgår till 20 716 959. Aktiekapitalet uppgår till 60 437 029 kronor.

ISIN-kod för A-aktierna är SE0017131329 och för B-aktierna är SE0017131337.