Nytt antal aktier och röster i Logistea

Logistea har under november 2021 genomfört riktade nyemissioner samt en fondemission. Logistea har även genomfört sammanläggning av aktier (s.k. omvänd aktiesplit) 1:10. Till följd av bolagshändelserna har antalet A-aktier minskat med 71 762 939 aktier och antalet B-aktier har ökat med 85 976 600 aktier. Antalet röster har minskat med 63 165 279 röster.

Idag, den sista handelsdagen i månaden, finns totalt 93 950 260 aktier i bolaget varav 7 973 660 A-aktier och 85 976 600 B-aktier. Antalet röster uppgår till 16 571 320. Aktiekapitalet uppgår till 46 975 130 kronor.

ISIN-kod för A-aktierna är SE0017131329 och för B-aktierna är SE0017131337.