Nytt antal aktier och röster i Logistea

Logistea har under mars 2023 genomfört riktade nyemissioner till följd av fastighetsförvärv.

Idag, den sista handelsdagen i månaden, finns totalt 139 470 079 aktier i bolaget varav 11 024 035 A-aktier och 128 446 044 B-aktier. Antalet röster uppgår till 23 868 639. Aktiekapitalet uppgår till 69 735 040 kronor.

ISIN-kod för A-aktierna är SE0017131329 och för B-aktierna är SE0017131337.