Nytt antal aktier och röster i Odd Molly

Odd Molly International AB (publ)
Stockholm den 30 april 2019

Den 26 mars 2019 beslutade styrelsen i Odd Molly International AB (publ) (”Odd Molly”) om nyemission av 250 000 aktier genom kvittning och 250 000 aktier genom kontant nyemission. Båda emissionerna skedde med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och i enlighet med bemyndigande från bolagsstämman den 4 maj 2018.

I enlighet med detta beslut har 500 000 nya aktier tecknats och emitterats vilket resulterat i att det totala antalet aktier och röster i Odd Molly har förändrats.

Per dagens datum uppgår det totala antalet aktier i Odd Molly till 8 919 333. Varje aktie berättigar till en röst på bolagsstämma. Det totala antalet röster i Odd Molly uppgår per dagens datum till 8 919 333. Bolaget innehar inga egna aktier.

För ytterligare information kontakta:

Patrik Tillman, styrelsens ordförande

+46 733 50 61 20

Johanna Palm, CFO

+46 760 10 24 55

Denna information är sådan information som Odd Molly International AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 30 april 2019 kl. 08:00 CEST.

Om Odd Molly
Odd Molly är ett svenskt bolag som designar, marknadsför och säljer mode med ett tydligt stilkoncept. Bolagets produkter säljs via egna kanaler samt via egna säljare och externa agenter och licenstagare till återförsäljare. En ökande andel av försäljningen kommer från Odd Mollys egna kanaler, främst från bolagets webbshop, som når cirka 40 länder. Bolaget har även egna fysiska butiker samt butiker som drivs av partners på utvalda marknader. Odd Mollys aktie handlas på Nasdaq Stockholm, small cap.

Odd Molly International AB
Kornhamnstorg 6
111 27 STOCKHOLM
Växel: +46 8 522 28 500
www.oddmolly.com

Pressbilder finns att ladda ned från Odd Mollys hemsida www.oddmolly.com under ”press”.

Odd Molly har även ett eget nyhetsbrev som rapporterar mindre nyheter från den dagliga verksamheten. För att prenumerera på det, gå till www.oddmolly.com.