Nytt antal aktier och röster i Odd Molly

Odd Molly International AB (publ)
Stockholm den 28 juni 2019

Årsstämman i Odd Molly International AB (publ) (”Odd Molly”) beslutade den 7 maj 2019 om nyemission av högst 5 946 222 aktier.

Nyemissionen fulltecknades och Odd Molly har under juni månad registrerat samtliga 5 946 222 nya aktier. Per dagens datum uppgår det totala antalet aktier och röster i Odd Molly till 14 865 555. Bolaget innehar inga egna aktier.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Patrik Tillman, styrelsens ordförande
+46 733 50 61 20

Johanna Palm, CFO och Vice VD
+46 760 10 24 55

Denna information är sådan information som Odd Molly International AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 28 juni 2019 kl. 16:30 CEST.

OM ODD MOLLY
Odd Molly är ett svenskt bolag som designar, marknadsför och säljer mode med ett tydligt stilkoncept. Bolagets produkter säljs via egna kanaler samt via egna säljare och externa agenter och licenstagare till återförsäljare. En ökande andel av försäljningen kommer från Odd Mollys egna kanaler, främst från bolagets webbshop, som når cirka 40 länder. Bolaget har även egna fysiska butiker samt butiker som drivs av partners på utvalda marknader. Odd Mollys aktie handlas på Nasdaq Stockholm, small cap.

Odd Molly International AB, Kornhamnstorg 6, 111 27 STOCKHOLM, Växel: +46 8 522 28 500 www.oddmolly.com

Pressbilder finns att ladda ned från Odd Mollys hemsida www.oddmolly.com under ”press”.

Odd Molly har även ett eget nyhetsbrev som rapporterar mindre nyheter från den dagliga verksamheten. För att prenumerera på det, gå till www.oddmolly.com.