Odd Molly årsredovisning 2011

PRESSMEDDELANDE
Stockholm den 28 mars 2012Odd Mollys årsredovisning avseende räkenskapsåret 2011 finns nu tillgänglig på bolagets webbplats www.oddmolly.comFör ytterligare information från Odd Molly, vänligen kontakta:
Anna Attemark, VD Odd Molly, telefon: 08-522 28 502 eller mobil: 0730-80 28 32

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Odd Molly International AB skall offentliggöra i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 28 mars 2012 CET 08:00.