Odd Molly årsredovisning 2018

Odd Molly International AB (publ)
Stockholm den 4 april 2019

Odd Mollys årsredovisning avseende räkenskapsåret 2018 finns nu tillgänglig på bolagets webbplats logistea.se.

För ytterligare information kontakta:

Johanna Palm, CFO

+46 760 10 24 55

Denna information är sådan information som Odd Molly International AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 april 2019 kl. 18:30 CET.