Odd Molly Fastigheter tecknar nytt 11-års avtal – uppför ny logistikbyggnad på egen mark med årliga intäkter på 1,8 MSEK

Odd Molly International AB (publ)

Stockholm den 13 juli 2020

 

Odd Molly Fastigheter AB, ett helägt dotterbolag till Odd Molly International AB (publ), har idag överenskommit med den existerande hyresgästen i fastigheten Kristianstad Vä 1:10, GDL AB, om att uppföra en ytterligare logistikbyggnad på fastigheten. 

 

Den nya byggnaden kommer uppgå till ca 2 500 kvadratmeter och beräknas vara färdigställd våren 2021. Överenskommen årlig hyra uppgår till cirka 1,8 MSEK per år med ett triple-net hyresavtal som löper 11 år, till juli 2031. Det totala årliga driftsnettot för Kristianstad Vä 1:10 förväntas därmed öka med närmare 20 procent till 11,9 MSEK och den uthyrningsbara ytan ökar från dagens 16 469 kvm till cirka 19 000 kvm. Investeringen uppgår till cirka 27 MSEK och finansieras med lån och egna medel.

”Odd Molly Fastigheter är en utmanare på logistikmarknaden som kommer att fortsätta växa. Det finns ytterligare utvecklingsmöjligheter på fastigheten som totalt omfattar en yta på 100 583 kvm”, kommenterar Odd Mollys styrelseordförande Patrik Tillman.

 

För ytterligare information kontakta:

Patrik Tillman, styrelsens ordförande Odd Molly International AB

+46 733 50 61 20

 

Denna information är sådan information som Odd Molly International AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 juli 2020 kl. 15:30 CET.