Odd Molly förstärker organisationen

Odd Molly International AB (publ)

PRESSMEDDELANDE
Stockholm den 27 juni 2007

Under den senaste tiden har Odd Molly anställt nio personer för att ytterligare stärka den växande organisationen. Bland annat har en designer, inköpare, CFO och export- och importkoordinator rekryterats. Dessutom har två personer anställts till det nyöppnade kontoret i Los Angeles.”Vi är fantastiskt glada och stolta över de rekryteringar vi gjort. Samtliga nyanställda har gedigen bakgrund inom sitt respektive område och kommer att komplettera vårt team i både kunskap och personlighet. Rekryteringarna innebär en kraftig förstärkning av vår organisation och gör att vi kan fortsätta växa med bibehållen kvalitet i allt vi levererar. Viktigt är att vi i denna expansion växer klokt och behåller vår tydliga särprägel och starka företagskultur samtidigt som vi gör organisationen mindre personberoende.”, säger Christina Tillman, VD för Odd Molly.

Odd Molly har förstärkt organisationen med följande tjänster:

Design och inköp
Monica Barthel tillträdde tjänsten som designer i maj. Monica lämnade därmed sin tjänst som designer på J Lindeberg. Carola Nolte Bygård börjar arbeta som inköpare i augusti. Hon kommer närmast från en tjänst som inköpare på J Lindeberg. Eva Hamberg började i juni arbeta som export- och importkoordinator. Eva har precis avslutat sina studier på Stockholms internationella handelsskola där hon läste export management. Eva praktiserade även på Odd Molly under vintern 2006 och våren 2007. Gustav Klinteskog började i juni arbeta med distribution och logistik. Gustav är nyligen utexaminerad civilekonom från Stockholms Universitet.

Ekonomi och kundvård
Johanna Bäckstrand tillträder en nyinrättad tjänst som CFO/Finansdirektör i september. Johanna lämnar därmed sin tjänst som Director of Accounting på Cision (Observer Northern Europe). Petra Endre tillträdde i maj tjänsten som ekonomiassistent. Hon kom närmast från en tjänst som redovisningsansvarig på Projektor System. Josefine Nilsdotter Ericson börjar arbeta på vår kundtjänst i juli. Josefine har tidigare arbetat för bland annat Manpower.

USA-kontor
Shauni Whittaker anställdes i juni som general manager vid kontoret i Los Angeles. Shauni har en MBA och har tidigare bland annat startat och drivit en delikedja i USA. Staci Gabrielli anställdes i juni för att bland annat jobba med kundtjänst vid kontoret i Los Angeles och hon har därmed lämnat en liknande tjänst på Girl Skateboards.

För ytterligare information vänligen kontakta Jenny Spångberg på Odd Mollys PR-avdelning på telefon 08-522 28 572 eller mail jenny@oddmolly.com

Pressbilder finns att ladda ned från Odd Mollys hemsida www.oddmolly.com under Press.
Om Odd Molly
Odd Molly är ett svenskt bolag som designar, marknadsför och säljer mode för kvinnor genom externa återförsäljare världen över. Produkterna kännetecknas av vacker, personlig och sinnlig design i kombination med hög kvalitet och en tydlig profil. Odd Molly-produkter säljs idag i 27 länder runt om i världen genom drygt 1 100 återförsäljare. Odd Molly har efter ovanstående rekryteringar totalt 21 anställda. Omsättningen 2006 uppgick till 54,5 MSEK och rörelseresultatet till 4,9 MSEK. För 2007 förväntas omsättningen uppgå till drygt 120 MSEK med ett rörelseresultat omkring 15 MSEK.