Odd Molly förvärvar lager- och logistikfastighet med intilliggande byggrätt i Falkenberg med ett underliggande fastighetsvärde om 78 MSEK

Odd Molly International AB (publ) (”Odd Molly”) har tecknat avtal om att förvärva två intilliggande fastigheter i Smedjeholmens industriområde i Falkenberg, varav den ena är obebyggd med möjliga byggrätter om cirka 12 000 kvadratmeter. Den andra fastigheten är bebyggd med en fullt uthyrd modern lager- och logistikbyggnad om cirka 10 000 kvadratmeter. Fastigheterna har ett underliggande fastighetsvärde om 78 MSEK och genererar årliga hyresintäkter om 7,1 MSEK med ett driftnetto om 5,3 MSEK.

Fastigheterna har ett utmärk logistikläge i Falkenberg mitt emellan de två starka logistik-regionerna, Göteborg och Öresundsregionen. Fastigheterna har även närhet till både centrum och hamnen. Inom 10 minuter nås E6 som sträcker sig mellan Malmö, Göteborg och vidare till Oslo. Byggnaden har en bra fördelning mellan lager- och kontorsytor och förhyrs från och med september till största majoriteten av Engelssons Postorder. Den obebyggda intilliggande fastigheten med byggrätter om cirka 12 00 kvadratmeter består av hårdgjord asfalterad och inhägnad yta och bedöms ha goda framtida utvecklingsmöjligheter.

Förvärvet sker genom bolagsförvärv och köpeskillingen för aktierna är beräknad till 56,2 MSEK. Finansiering sker genom kontant betalning och banklån. Tillträde till fastigheterna beräknas till 30 september 2021.