Odd Molly har framgångsrikt emitterat seniora icke-säkerställda gröna obligationer om 500 MSEK

Odd Molly International AB (publ) (“Odd Molly”) har idag framgångsrikt emitterat seniora icke-säkerställda gröna obligationer om 500 MSEK under ett ramverk om 1 000 MSEK med förfall i oktober 2024 (”Obligationerna”). Obligationerna löper med en rörlig ränta om 3 månader STIBOR plus 515 baspunkter. Ett belopp motsvarande likviden kommer användas i enlighet med Odd Mollys nyligen framtagna gröna ramverk.

Odd Molly har under kort tid transformerats till ett renodlat fastighetsbolag och har därutöver stärkt både ledning och styrelse i syfte att fortsätta vår tillväxtresa. Det är därför mycket uppskattat att se vilket mottagande vår gröna och första obligationsemission har fått, både bland de mest aktiva nordiska institutionella investerarna, liksom bland privatpersoner. Den stora överteckningen och breda intresset ser vi som en bekräftelse på att marknaden värdesätter vårt arbete, affärsmodell och hållbara profil, säger Patrik Tillman, styrelseordförande på Odd Molly.

Odd Molly avser att ansöka om upptagande till handel av Obligationerna på Nasdaq Stockholms företagsobligationslista för hållbara obligationer.

Nordea och Swedbank AB har gemensamt agerat arrangörer och s.k. bookrunners i samband med emissionen. Roschier har agerat legal rådgivare.