Odd Molly och We aRe Spin Dye fastslår tillträdesdatum

Odd Molly International AB (publ)

Stockholm den 1 juni 2021

Odd Molly International AB (publ) (”Odd Molly”) och We aRe Spin Dye (”WRSD”) fastslår tillträdesdatum för WRSD:s förvärv av Odd Molly Sverige AB (”modeverksamheten”) till den 1 juli 2021.

I slutet av mars 2021 ingicks ett avtal att sälja modeverksamheten till WRSD, och idag har Odd Molly och WRSD överenskommit att 1 juli ska vara tillträdesdag. Försäljningen är sedan tidigare godkänd av Odd Mollys bolagsstämma och styrelsen i WRSD avser fatta beslut om emission av vederlagsaktierna under gällande bemyndigande inför tillträdet. De aktier Odd Molly erhåller som betalning avses delas ut till Odd Mollys aktieägare under det tredje kvartalet 2021, efter godkännande från Nasdaq Stockholm och beslut på extra bolagsstämma.

”Processen att renodla koncernen fortlöper, med målet att under det tredje kvartalet i år ha separerat vår fastighets- och modeverksamhet. Genom uppdelningen stärks förutsättningarna för båda verksamheterna. Efter ett par år av omställning av modeverksamheten känns det positivt att inför transaktionen konstatera att resultatupphämtningen och den starka försäljningsutvecklingen i de digitala kanalerna under årets första kvartal har fortsatt in i det andra kvartalet. För kvarvarande fastighetsbolag kan vi fortsätta att positionera oss som en betydande och aktiv aktör på den svenska marknaden för lager- och logistikfastigheter.”, säger Patrik Tillman, Styrelseordförande Odd Molly International AB.

Legal rådgivare

Walthon Advokater AB är legal rådgivare i samband med transaktionerna för Odd Molly.

För ytterligare information, kontakta:

Patrik Tillman, Styrelseordförande i Odd Molly,

+ 46 73 350 61 20, patrik.tillman@lennerpartners.com

Johanna Palm, CFO och vice VD i Odd Molly,

+ 46 760 10 24 55, johanna.palm@oddmolly.com

Denna information är sådan information som Odd Molly International AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 1 juni 2021 klockan 08:30 CEST.

Odd Molly International AB, Kornhamnstorg 6, 111 27 STOCKHOLM, Växel: +46 8 522 28 500 www.oddmolly.com