Odd Molly överväger att emittera ett seniort icke-säkerställt grönt obligationslån i svenska kronor

Odd Molly International AB (publ) (“Odd Molly”) har mandaterat Nordea Bank AB och Swedbank AB (publ) som joint bookrunners för att undersöka möjligheten att emittera ett seniort icke-säkerställt grönt obligationslån om upp till 500 MSEK under ett ramverk om 1 000 MSEK, med rörlig ränta och en löptid om tre år. Emissionslikviden från den tilltänka obligationsemissionen kommer att användas i enlighet med Odd Mollys gröna finansiella ramverk, vilket innebär finansiering eller refinansiering av gröna och energieffektiva byggnader samt investeringar i energieffektivisering såsom solpaneler.

Bolaget kommer att arrangera möten med obligationsinvesterare med start fredagen den 24 september.

En marknadstransaktion kan följa, med förbehåll för bland annat rådande marknadsförhållanden.