Odd Molly rekryterar Niklas Zuckerman som ny VD och Anders Nordvall som vVD och transaktionschef

Odd Molly International AB (publ) har stora ambitioner och högt ställda mål för bolagets fortsatta tillväxt inom lager- och logistikfastigheter. Som ett led i den fortsatta expansionen har Niklas Zuckerman rekryterats som ny VD och Anders Nordvall som vice VD och transaktionschef. Niklas och Anders har båda omfattande erfarenhet och kompetens av svensk fastighetsmarknad och fastighetstransaktioner från olika ledande roller de senaste drygt 20 åren. Duon tillträder sina nya roller senast under december 2021.

Odd Molly International har en hög målsättning för bolagets fortsatta tillväxt som en utmanare inom lager- och logistikfastigheter. Bolaget äger idag 26 lager- och logistikfastigheter med en uthyrningsbar yta om 160 100 kvadratmeter till ett värde om 1 342 MSEK, samtliga belägna inom attraktiva logistiknav.
 
Rekryteringen av Niklas Zuckerman och Anders Nordvall skapar ett starkt utgångsläge att accelerera bolagets fortsatta tillväxt och aktieägarvärde. Med Niklas och Anders stora erfarenhet, ledarskap och kompetens förstärks Odd Mollys redan starka ledningsteam ytterligare.
 
Niklas, tillträdande VD, är 45 år och utbildad civilingenjör. Sedan tre år tillbaka är Niklas partner och ansvarig för Savills svenska transaktionsrådgivning. Innan dess var Niklas partner och ansvarig för Capital Markets på Cushman & Wakefield. Utöver detta har Niklas en långvarig anställning från Catella Corporate Finance.
 
Anders, tillträdande vice VD och transaktionschef, är 49 år och utbildad civilingenjör. Anders är idag partner och vice VD vid Savills Sverige. Innan dess var Anders partner och VD för Cushman & Wakefield i Sverige samt före dess VD för Catella Corporate Finance.
 

Niklas och Anders är några av de mest respekterade transaktionsrådgivarna på den svenska fastighetsmarknaden. Med deras erfarenhet och kompetens stärks Odd Mollys ledning ytterligare, redo att realisera bolagets högt ställda mål, säger Patrik Tillman, styrelseordförande Odd Molly International AB. 

 
Nuvarande VD för Odd Molly International, Jennie Högstedt Björk, kvarstår i sin roll fram till dess att Niklas Zuckerman tillträder VD-rollen. Jennie övergår därefter till att fullt ut fokusera på att leda modeverksamheten.
 
Niklas och Anders beräknas tillträda sina nya roller senast under december 2021.